In juli 2010 sloot ik bij een zogezegde vriend een pensioenspaarverzekering af bij Ergo, het toenmalige Hamburg Mannheimer.

Vanaf die dag toen ik getekend had begon ik argwaan te krijgen. De uitleg die ik kreeg van hem was kleinschalig plus hij kon mij geen folder of dergelijke voorleggen. Hij berekende alles vanzelf en schreef een aantal getallen op papier. Toen ik niet onmiddellijk besliste te tekenen zette hij mij onder druk waardoor ik moest tekenen. Daarna moest ik het jaarbedrag betalen aan mijn zogezegde vriend, mijn consulent. Voornamelijk moest ik cash betalen aan hem maar ik wou dat niet, uiteindelijk na veel aandringen van mij mocht ik het geld storten. Vanaf toen wist ik, hier is iets niet pluis. Toen alles in orde was is het contact met die consulent verslechtert en na een tijd negeerde die mij straalweg. Waarop ik toen ineens een nieuwe consulent toegewezen kreeg. Ik wist enkel de naam van de nieuwe consulent. Heb tot op de dag van vandaag nooit zijn stem gehoord. Hij contacteerde mij helemaal niet. Dit is toch wel een vorm van weinig professionaliteit. Om niet te zeggen geen professionaliteit. Eind 2012 heb ik besloten om weg te gaan bij Ergo, vanwege de professionaliteit en mijn argwaan of Ergo wel degelijk een goede onderneming is. Begin januari heb ik een aangetekend schrijven gedaan naar Ergo met de melding dat ik mijn verzekering stop zet. Na enkele dagen kreeg ik een schrijven terug dat ik moest nadenken erover en mijn beslissing moest meedelen aan mijn consulent. Dit heb ik gedaan. Heb die dag nog een mail gestuurd naar mijn consulent met de melding dat ik de polis stop zet. Weken gingen om en zag gene euro op mijn rekening verschijnen noch een melding dat de polis degelijk stop staat. Waarop ik mijn consulent contacteerde zonder enig gevolg. Enkele maanden later zonder antwoord heb ik Ergo Brussel gecontacteerd en al snel kreeg ik een formulier thuisgestuurd dat ik moest ondertekenen en terugsturen. Al snel volgde de verbazing dat de afkoopsom beduidend zeer laag lag. Ik moet dus 600 euro laten vallen als ze het geld overmaken op mijn rekening. Toen besloot ik verdere inlichtingen in te winnen. En de conclusie was, het geld laten staan maar er niet verder op laten sparen. Zo kreeg ik op het gespaarde bedrag nog interesten tot aan mijn pensioen. Al snel stuurde ik een mail naar het hoofdkantoor in Brussel. Daarop kreeg ik wel een antwoord terug met de melding dat ik op het ontvangen formulier moest invullen dat ik de polis wenst stop te zetten maar niet wens af te kopen. Op deze manier zou mijn polis wel nog interesten krijgen en moest ik geen 600 euro laten vallen. Zo gezegd, zo gedaan. 14 dagen later kreeg ik ineens van ergo een som op mijn rekening gestort, de afkoopsom. Natuurlijk heb ik toen een mail gestuurd terug naar het hoofdkantoor. De mail die daarop volgde was: stort ons het bedrag terug op de rekening van Ergo. Mijn vertrouwen in Ergo is volledig weg. Ook al is hun product een goed product de service laat de wensen over.