k heb de leasing van mijn wagen overgenomen van mijn vorige werknemer naar mezelf (via de toenmalig CEO), na afloop een jaar verlengd en dan tenslotte overgekocht. Deze wagen heeft hen dus zeer goed opgebracht.
Bovendien werd er bij de leasingovername van mijn vorige werknemer naar mezelf een bankwaarborg van 3 maanden voorzien.

Iemand ervaringen met hun uitermate gebrekkige interne werking en procedures, onstopbare facturatiedrang en onwil tot afsluiting dossier?

Meerdere ingebrekestellingen met ING Car Lease die nooit opgelost of opgevolgd werden gaan terug van December 2009 - Februari 2010 rond de problematiek van winterbanden (waarbij ik recht had op 1 set volgens contract)waarbij na 7 afspraken bij de bandencentrale er nog steeds niet de juiste winterbanden (bandentransfer nochtans dat er contractueel recht had op één set winterbanden) geleverd werden.
Erna werd er een aanrijding gedaan aan de wagen waarbij er een getuige was dat de andere partij in schuld was, waarbij eerst de franchisefactuur werd opgemaakt, nadien gecrediteerd en nadien opnieuw gefactureerd.
Vervolgens zijn er bedragen bij waarvan ik de oorsprong of referentie niet kan dat recentelijk gefactureerd werd terwijl de wagen reeds per 31/12/2010 werd overgenomen.

De overnameprocedure heeft maanden geduurd daar:
- ING Car Lease (Mr. Coeck) me commercieel niet heeft gecontacteerd op voorhand (bij verlening van de wagen heeft men mij op 21/09/2009 gecontacteerd)
- Ikzelf dan maar contact heb genomen eind december met de vraag voor overname aan de heer Coeck.
- men de origine roze kaart kwijt was geraakt waardoor ik me zowel op 20/01 als 4/02 moest aanmelden voor autokeuring.
- men tijdens de reparatie van de wagen een vervangwagen geen contract (type zoals in het verleden) werd getekend, maar nadien wel doorrekend en na de feiten een prijslijst doorstuurd. Bovendien was de reparatie 5 dagen (na 19/03), dit heeft veel langer geduurd daar men op een stuk wachte wat er nooit zou komen. Ik heb me dan zelf geinformeerd bij BMW waarbij men mij meldde dat dit stuk tijdelijk uit productie werd genomen. Toen heb ik hen verplicht me de wagen mee te geven (het achterraam werd tijdelijk dichtgemaakt), nadien werd het stuk geinstalleerd op 29/11/2011. Had de wagen tot dan bij het carosseriebedrijf moeten staan?
Het carrosseriebedrijf Beerens had me meegegeven dat ING Car Lease deze extra kosten aan BMW zou doorverhalen wat uiteraard niet gebeurt is, men heeft ze dan maar aan de klant doorgerekend.
- men alle leasing kosten nadien, maar bovendien ook onderhoudskosten doorrekend aan 193 EUR (excl. BTW) per maand, terwijl men weigerde onderhoud te doen vermits de wagen ten einde leasing was en ik dus zelf het onderhoud heb gedaan bij BMW voor een bedrag van 150 EUR (excl. BTW). Hiervoor is er een factuur voorhanden.

Er werd melding gemaakt van het feit dat men mij aangetekende schrijven heeft gedaan, doch deze werden gericht tot vennootschapsnaam (en niet mijn naam) en vermits dit geen rechtspersoon is, kunnen deze dan ook bij de post niet afgehaald worden (enkel bij voorlegging van statuten kunnen deze opgehaald worden) . Een simpele verificatie op het BTW nummer, kon nagaan dat ik als ondernemer handelde onder een eenmanszaak (en dus natuurlijke persoon) wat de Voor dit schrijven waarbij men mij kon contacteren werd tevens ook doorgefactureerd door Alphabet.

De aangehaalde interne werkingsproblemen werden nooit opgelost, bewijs ervan zijn nog nieuwe facturaties. 5 verschillende contactpersonen op finance department hebben me gecontacteerd per mail enkel, waarbij telkens werd aangehaald dat er een ingebrekeprocedure liep (men heeft geen overkoepelend zicht op de status van de wagen waardoor je enkel per departement in contact komt).

In deze situatie met ING Car Lease ben ik bovendien niet de enige, zie ook op dit forum: http://www.topproduct.nl/auto/leasen/0-nb/139432-ing-car-lease/ Het betreft een NL forum, maar de ervaringen in B zijn identiek.

Bij ING Car Lease gaat men er dan ook van uit dat de client zal:
- een wagen overnemen aan x EUR (excl. BTW) voor 150.000 km
- Nog zal betalen voor leasing tijdens de overnameprocedure die (bewust) gerekt werd door ING Car Lease (Alphabet) voor maanden.
- men alle leasing kosten nadien, maar bovendien ook onderhoudskosten doorrekend aan 193 EUR (excl. BTW) per maand, terwijl men weigerde onderhoud te doen vermits de wagen ten einde leasing was en ik dus zelf het onderhoud heb gedaan rechtstreeks bij BMW Overijse voor een bedrag van 150 EUR (excl. BTW). Hiervoor is er een factuur voorhanden.
- men tijdens de reparatie van de wagen een vervangwagen geen contract (type zoals in het verleden van een vorige reparatie - deze heeft ook langer geduurd dan normaal door fout van het carrosseriebedrijf, hiervoor werden wel creditnota's opgemaakt na advies opgevraagd) werd getekend, maar nadien wel doorrekend en na de feiten een prijslijst doorstuurd. Bovendien was de reparatie 5 dagen (na 19/03), dit heeft veel langer geduurd daar men op een stuk wachte wat er nooit zou komen. Ik heb me dan zelf geinformeerd bij BMW waarbij men mij meldde dat dit stuk tijdelijk uit productie werd genomen. Toen heb ik hen verplicht me de wagen mee te geven, nadien werd het stuk geinstalleerd op Het carrosseriebedrijf Beerens had me meegegeven dat ING Car Lease deze extra kosten aan BMW zou doorverhalen wat uiteraard niet gebeurt is, men heeft ze dan maar aan de klant doorgerekend.
- De uiteindelijke km stand 155.100 km was bij afsluiting procedure, men werd me verteld dat de prijs herzien zou worden na 5.000 km, wat uiteindelijk niet gebeurt is.
- Er is een bankwaarborg van 3 maanden, doch geen sprake in hun communicatie via jurist enkel (zelfs dit weten ze niet na te gaan).

De uiteidelijke overname geen x EUR is maar uiteindelijk veel meer dankzij de interne procedures van ING Car Lease waardoor deze uiteraard niet meer interessant is.

De enige ervaring die ik heb met ING Car Lease (nu Alphabet) is dat men de klanten laat opdraaien voor interne fouten door hen deze door te factureren (waarvoor ze meermaals in gebreke gesteld zijn, telkens er een mail kwam, heb ik hen erop attent gemaakt van deze lopende procedure), nadien te pushen om dan een juridische procedure op te starten ipv deze problemen op te lossen. Derden moeten dan hun interne werkingsproblemen oplossen en dus de job van de ING Car Lease (Alphabet) medewerkers te doen. Met de bandenproblematiek en dossieropvolging en -opmaak heb ik reeds 7 dagen inkomsten-en tijdsverlies geleden.