Dag,

Ik ben met een fietshandelaar in een juridische strijd verwikkeld die ik graag even had toegelicht.

In april 2012 deed ik mijn fiets binnen met de vraag het voorste remplaatje te vervangen en de fiets “eens na te kijken”.

Bij afhaling zegt de fietsverkoper dat er nog andere dingen werden vervangen en dat de totale prijs van de herstelling € 282 bedraagt.

Omwille van verschillende redenen (ze ging in het verleden al op dezelfde manier tewerk en zei meermaals heel tegenstrijdige zaken bij de toelichting van herstellingen), maar vooral omdat ik niet gecontacteerd werd vooraleer de werken werden uitgevoerd, weigerde ik te betalen. Het lijkt me namelijk een zeer klantonvriendelijke houding om niet gevraagde herstellingen uit te voeren zonder iemand de keuzemogelijkheid te laten om deze te weigeren.

De persoon in kwestie contacteerde haar syndicaat dewelke me enkele brieven met duidelijke taal stuurde waarin ik werd aangemaand te betalen.

Ik weigerde steeds te betalen, doch deed een tegenvoorstel: ik was bereid de helft van haar gevorderde bedrag te betalen (€ 141 dus). Gezien haar onmenselijke houding lijkt me dit zeker geen slecht voorstel. De persoon in kwestie aanvaardde dit niet.

Deze week werd me meegedeeld dat ik zal gedagvaard worden, tenzij ik onmiddellijk overga tot betaling van de € 282.

Graag jullie mening hierover.

Met vriendelijke groeten,

Stijn Claes