Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Zoek in het forum

Gebruiksvoorwaarden van het forum/de blog van Test-Aankoop

Op dit forum/deze blog kunt u uw meningen over en ervaringen met een specifiek onderwerp meedelen, en op die van andere gebruikers van het forum/de blog reageren. U kunt aan hen ook vragen stellen over een bepaald thema.

Om toegang te kunnen krijgen tot het forum/de blog moet u echter eerst kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden hieronder. Voor meer details verwijzen wij u naar het Charter met de gebruiksvoorwaarden van het forum/de blog en het Charter over de persoonlijke gegevens. Al deze voorwaarden moet u aanvaarden.

U kunt een schuilnaam gebruiken, maar niet onder verschillende schuilnamen meerdere berichten versturen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van de berichten

U bent aansprakelijk voor de inhoud die u op het forum/de blog van Test-Aankoop publiceert. Ook aanvaardt u er alle gevolgen van, inclusief de gerechtelijke sancties en de betaling van een schadevergoeding als de inhoud werd betwist.

Test-Aankoop draagt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de gebruikers en derden voor de uitspraken die in de commentaren worden gedaan, en staat voor geen enkele ervan borg.

Geen kwetsende berichten

Meer bepaald mag u geen berichten online plaatsen die bedreigend, beledigend, lasterlijk, racistisch of xenofoob zijn, of die tot geweld aanzetten, gevaarlijke praktijken aanmoedigen, een inbreuk plegen op het privéleven van een persoon of zouden indruisen tegen elke andere wettelijke of reglementaire bepaling die van kracht is.

Geen reclameboodschappen of berichten die persoonlijke gegevens bevatten

Op het forum/de blog mag u geen reclame maken, aanbiedingen met een commercieel oogmerk doen of links naar commerciële websites plaatsen.

Verwijdering van betwiste berichten

Als u vindt dat een auteur met een bericht een inbreuk pleegt op uw rechten (bv. als een surfer beledigende of lasterlijke uitspraken over uw handel doet), kunt u aan de moderator van het forum/de blog vragen om het bericht te verwijderen. Volg daartoe de Meldingsprocedure, door het daarvoor voorziene formulier in te vullen en naar Test-Aankoop terug te sturen.

Test-Aankoop zal de berichten a posteriori controleren en behoudt zich het recht voor om de account van surfers die deze gebruiksvoorwaarden niet naleven, af te sluiten.

Reproductie van berichten

Door berichten op het forum/de blog te plaatsen, geeft u aan Test-Aankoop de toestemming om de inhoud ervan te gebruiken en te reproduceren.

Gegevensinzameling

Tijdens uw bezoek aan zijn website bewaart Test-Aankoop de volgende informatie:

  • uw e-mailadres, uw naam en voornamen, alsook alle inlichtingen die u vrijwillig hebt verschaft;
  • uw IP-adres;
  • de informatie over de pagina's die u op de website hebt geraadpleegd.

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om u te contacteren;
  • voor de statistieken;
  • voor het beheer van de diensten op deze website en de diensten die Test-Aankoop zijn abonnees aanbiedt;
  • om u te informeren over nieuwe producten en diensten.