Rekenmodule Laatst aangepast: 20/02/2018

Mijn belastingverminderingen voor 2018

In 2018 vul je de belastingaangifte in m.b.t. je inkomsten van 2017. Je kunt op dat ogenblik niets meer doen om de belastingrekening te verlagen. Maar voor de inkomsten van dit jaar heb je nog de tijd tot eind 2018!

Welke zijn de verminderingen waar je nog van kunt profiteren? Hoeveel zullen ze opbrengen? Vanaf welk bedrag is het interessant om voor 2018 je werkelijke beroepskosten in te brengen? Met deze rekenmodule kun je dat uitdokteren.

Waarom zou je moeten checken hoe groot de belastingvermindering echt zal zijn?
Het kan zijn dat een bepaalde vermindering niet langer wordt toegekend in het gewest waar je woont. Of dat ze nog amper iets opbrengt. Ook zijn er verminderingen waar je nog amper iets of zelfs helemaal niets meer aan zult hebben omdat je te weinig belasting verschuldigd bent. Je zou niet de eerste gepensioneerde zijn die energiebesparende uitgaven doet en daarbij rekent op de belastingvermindering, maar uiteindelijk niets krijgt omdat hij niet voldoende belasting moet betalen.