Nieuws

Vuilniszakken: betwistbare kwaliteit en onbetrouwbare volumes

29 maart 2016
Vuilnisbakken

Onze test bewijst het: op het vlak van vuilniszakken hebben sommige Belgen meer geluk dan anderen. Van gelijkheid is er duidelijk geen sprake. De prijs  van de zakken varieert immers van factor 1 tot meer dan 4, bepaalde scheuren te snel en/of  de aangekondigde inhoud wordt niet nageleefd… In sommige gemeenten is er nog heel wat werk aan de winkel.

Doordat het beheer van huishoudelijk afval van de gemeente (of van een intercommunale) afhangt, kunnen de Belgen hun vuilniszakken voor restafval niet vrij kiezen. Maar bepaalde hebben onmiskenbaar meer geluk dan anderen, zoals onze laatste test stellig aantoont.

Belangrijke verschillen

Zo variëren de kleur van de zakken, hun prijs, het aantal zakken per rol, de dikte, de inhoud, de sluiting… De meest belaste zak van 30 liter kost 1,25 euro in Mechelen (intercommunale IVAREM), terwijl de goedkoopste 30 cent kost in Aarlen (intercommunale AIVE). 

Betwistbare kwaliteit

Bijna de helft van de geteste zakken scheurden tijdens onze valtest. Andere bedenkelijke vaststelling: de meeste wikkels van de rollen kleven te sterk op de eerste zak en beschadigen deze bij het openen van de rol. Sommige zakken zijn moeilijk te scheiden (niet volledig doorgeknipt) en scheuren. In bepaalde rollen ontbreken zelfs de sluitingslintjes.

Onbetrouwbare volumes

Voor 12 gemeenten op 30 bestaat er duidelijk een gebrek aan overeenstemming tussen het aangekondigde volume van de zakken en het volume dat door ons labo berekend werd. In de meeste gevallen wordt de burger gewoon bedrogen. U denkt dat u een zak van 30 liter gekocht heeft? Als u in Ottignies of Antwerpen woont, is de inhoud slechts 23 liter; 24 in Namen en 25 in Luik. Gelukkig zijn er ook aangename verrassingen zoals in Tervuren, waar uw vuilniszak van 15 liter… er 34 kan bevatten!

Onze eisen

Wij vragen de gemeenten die nog niet reageerden, om hun verantwoordelijkheid te nemen tegenover de gebreken die we hier naar voren gebracht hebben. Bovendien zijn we van mening dat er een duidelijke aanduiding van het volume in liter op de rollen of de zakken moet aangebracht worden, evenals in het lastenboek van de gemeente. We vinden het tevens belangrijk voor de consument en de vuilnisophalers, dat het maximale aantal kilo’s waar de vuilniszak kan aan weerstaan, aangeduid wordt. Wij eisen tevens een harmonisatie in het bedrag van de gemeentebelastingen dat in de prijs van de zakken doorberekend wordt.