Nieuws

Verpakking: actie nodig op alle niveaus

03 juli 2015
verpakking actie nodig

Gezinnen verzamelen elke dag een berg afval, doordat producten worden oververpakt of door al te veel individuele verpakkingen. Hoewel ongevraagd, betaalt u als consument toch een prijs voor al dat afval. Gelukkig worden er initiatieven genomen van onderuit, maar ook de overheid en de producenten moeten in actie schieten.

We vroegen aan vijf gezinnen om twee weken lang al hun verpakkingsafval te verzamelen, om vervolgens te worden  gefotografeerd omringd door dit afval.  Alle deelnemers gaven aan geschrokken te zijn van de grote hoeveelheid die ze hadden verzameld. Zoals u in de foto's hieronder kunt zien, springen vooral plastic verpakkingen van fruit, groenten en boterhambeleg in het oog, naast de vele individuele koffiepads bij de koffiedrinkers.


Meer en meer

Uiteraard hebben verpakkingen een aantal essentiële functies. Ze voorkomen dat voedingsmiddelen al te snel bederven of dat ze in contact komen met andere producten, met overdracht van smaken en geuren tot gevolg. Ook beschermen ze tijdens het transport, laten ze toe dat de klant de producten kan kopen in de porties die hij of zij wil en verschaffen ze heel wat informatie aan de consument. Maar ze vormen wel een steeds groter probleem.

Fabricage- en verwerkingskosten

De productie van verpakkingen, vuilniszakken, ophalen en selectief verwerken, containerparken … De kosten die verbonden zijn aan het verpakkingsafval zijn allemaal voor rekening van de consument, wat neerkomt op ongeveer een vijfde van de prijs van de producten zelf. Bovendien wordt 17 % van het verpakkingsafval, een derde van het volume, niet eens gerecycleerd.

Verantwoordelijkheid bij overheid en fabrikanten

Het is belangrijk dat er impulsen voor verandering komen van alle niveaus.

We vragen zowel aan Belgische en Europese overheden als aan de fabrikanten om te zoeken naar manieren om de berg verpakkingsafval te verminderen. Aangezien recyclage ook een prijs heeft en een impact op het milieu, moet de nadruk liggen op het vermijden van verpakkingen.

Burgerinitiatieven

Intussen moedigen wij de consument aan om duurzaam te kopen en herbruikbare tassen te gebruiken voor hun boodschappen, en we steunen de talrijke initiatieven die door burgers worden genomen om het overaanbod aan verpakkingen tegen te gaan: landbouwers die hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen, voedselteams, zelfoogstboerderijen, verpakkingsvrije of -arme winkels …