Nieuws

Tips voor een geslaagde speelgoedshopping

26 november 2015
speelgoed

Er wordt vandaag de dag te veel goedkoop speelgoed aangeboden dat de veiligheid van onze kinderen in gevaar brengt. De wetgeving is te soepel en de controles blijven duidelijk ontoereikend. Onze tips: lees de handleidingen aandachtig, geef de voorkeur aan bekende winkels en/of speciaalzaken en hou rekening met de capaciteiten van uw kind.

Onze test bevestigt het: op gebied van de wetgeving en controles is er nog heel wat werk aan de winkel. Vooral wat de kleine stukken en de ontvlambaarheid betreft. Van de 30 geteste stukken speelgoed die wij gecontroleerd hebben, zijn er 12 met een probleem. Wij geven u alvast het volgende advies:

  • Lees de handleidingen: zij dienen eventuele instructies of waarschuwingen te bevatten omtrent de ontvlambaarheid of het voortgebrachte lawaai. Ook de CE-markering moet vermeld worden. Opgelet, deze verplichte markering vormt echter niet noodzakelijk een veiligheidsgarantie. Om dit label te kunnen gebruiken dienen de fabrikanten enkel een aanvraag in te dienen, waarin verklaard wordt dat hun product aan de normen voldoet. De controles vinden slechts sporadisch plaats. De handleidingen dienen uiteraard ook aan te geven dat het stuk speelgoed niet geschikt is voor kinderen jonger dan 3 jaar. Het is dus altijd veiliger om deze aanwijzingen te bewaren. 
  • Geef de voorkeur aan bekende winkels en/of speciaalzaken: zij zullen u beter advies geven en zijn soepeler wanneer u het speelgoed terugbrengt. 
  • Koop in functie van de capaciteiten van uw kind: als uw kind het speelgoed niet correct gebruikt, is het risico op verwondingen groter. Toon uw kind duidelijk hoe het speeltuig werkt, leg de nadruk op de mogelijke gevaren, maak duidelijk welke handelingen vermeden moeten worden en blijf in de buurt.

In deze video kunt u met eigen ogen zien waaruit de problemen bestaan, en verdere uitleg krijgen over onze eisen.