Nieuws

Solidair met de textielarbeiders in Bangladesh

31 januari 2019

De Belgische consument is steeds meer begaan met de sociale context waarin kleding wordt gefabriceerd. Reden te meer voor ons om te gaan betogen voor de ambassade van Bangladesh, uit solidariteit met de textielarbeiders die vechten voor veilige fabrieken, betere lonen en stopzetting van de repressie.

17 organisaties hebben zich aangesloten bij deze manifestatie die uitging van de Schone Kleren Campagne en die kadert in de wereldwijde week van solidariteit met de werknemers in de kledingindustrie van Bangladesh. Op 29 januari werd een delegatie van actievoerders ontvangen door de ambassadeur van Bangladesh, die zich ertoe verbonden heeft onze bezorgdheden aan de Bengalese regering over te maken.

Ons engagement in deze actie spruit voort uit de vaststelling dat de Belgische consument gevoeliger is geworden voor de sociale kwaliteit van zijn kleding. Meer en meer willen we weten in welke omstandigheden onze kleren worden geproduceerd; informatie waar we als consument recht op hebben.

Waarom we op straat komen

Het Bangladesh Veiligheidsakkoord, dat voor meer veiligheid in de kledingfabrieken moet zorgen, dreigt in het gedrang te komen door een rechtszaak die in november 2018 werd aangespannen bij het Bengalese Hooggerechtshof.

De inspecties en de normen opgelegd aan de textielfabrikanten hebben al geleid tot een verbetering van de brand- en gebouwveiligheid en de elektriciteitsvoorzieningen in vele duizenden kledingfabrieken in het land en hebben de werkomstandigheden van miljoenen arbeiders veiliger gemaakt.

De onzekerheid over het voortbestaan van het Veiligheidsakkoord brengt de geboekte vooruitgang nu echter in gevaar. Om nieuwe rampen in de branche te vermijden zijn twee dingen nodig: de fabriekspanden moeten regelmatig en grondig worden geïnspecteerd en de werknemers moeten de vrijheid hebben om hun stem te laten horen en zich te verenigen in comités.

Hongerlonen en gewelddadige onderdrukking

In december 2018 kwamen duizenden textielarbeiders op straat om hun ongenoegen te uiten over de recente herziening van de lonen. Voor sommigen kwam die neer op enkele … centiemen meer op hun loonbriefje.

De betoging werd brutaal uiteengeslagen door de politie en deelname aan de manifestatie kostte meer dan duizend werknemers hun baan; tientallen anderen onder wie vakbondsafgevaardigden werden gearresteerd. Op grond van valse beschuldigingen hangen hun nu zware gevangenisstraffen boven het hoofd.

Meer transparantie graag!

In november 2018 keurde het Europees Parlement een resolutie goed die de regering van Bangladesh oproept om dringend op te treden tegen de snel afbrokkelende rechten van de werknemers in de kledingindustrie van het land. Een oproep waar wij samen met veel Belgische consumenten volledig achter staan. Al in april 2017 namen we deel aan een actie van Schone Kleren. Toen eisten we dat de Europese Commissie via wettelijke maatregelen de kledingsector meer transparantie zou opleggen omtrent de productie en inkoopketen.