Dossier

Je rechten in de supermarkt

16 juli 2019
uw rechten in de supermarkt

Je kent dat wel: een prijs die niet klopt, een product in reclame dat niet meer te krijgen is, een val in de winkel ... Welke zijn je rechten?

Je klacht krijgt geen gehoor?

Zoals zo vaak is er een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Al moet worden gezegd dat supermarkten zich vaak soepel opstellen. Maar veel hangt af van de goodwill van de verantwoordelijke.

Nemen we bv. de supermarkt die weigert om je het product te verkopen tegen de lage prijs die per vergissing werd aangekondigd hoewel je daar strikt genomen recht op hebt. Dan is het aan je om uit te maken of je er een zaak van wenst te maken.

Een aangetekende brief schrijven naar de klantendienst kun je altijd proberen. 

Haalt dat niks uit dan kun je ook de zogenaamde Consumentenombudsdienst inschakelen. Je kunt er terecht voor informatie  of voor een aanvraag voor een buitengerechtelijke regeling van het geschil. Je kun je klacht online indienen of per brief, e-mail of fax, je kunt hem zelfs ter plaatse gaan afgeven. De procedure is gratis. Een klacht die ontvankelijk is, moet in principe binnen 90 dagen worden behandeld.  Op het einde van de procedure stelt de Consumentenombudsdienst een oplossing voor om de zaak in der minne te regelen. Dat voorstel is niet dwingend, het staat elke partij dus vrij om de voorgestelde oplossing te aanvaarden of niet. Als die bemiddeling mislukt, kan de ombudsdienst wanneer hij dat opportuun vindt, een aanbeveling formuleren aan het adres van de handelaar.

Haalt de tussenkomst van de Consumentenombudsdienst niks uit dan zijn verdere stappen niet zo evident en vaak zal het sop de kool niet waard zijn, tenzij zich een ongeval heeft voorgedaan. Want als je een rechtszaak wilt beginnen, zou u, om bij ons voorbeeld te blijven, eerst al een bewijs moeten hebben van de aangekondigde prijs en de weigering van de handelaar om tegen die prijs te verkopen (zoals een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder).

Vervolgens zou jeeen advocaat in de arm moeten nemen, met alle kosten van dien.

Weet dat je bij de schending van handelspraktijken ook altijd een klacht kunt indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Die instantie kan dan de inbreuk vaststellen en vervolgens ofwel een minnelijke schikking uitwerken met de supermarkt ofwel een pv opstellen en dat aan het parket bezorgen, waardoor een strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten is.

Zelf heb je daar weliswaar geen voordeel bij. Maar alleen al met zo'n klacht dreigen kan soms volstaan en kan de supermarkt van koers doen veranderen. Of je kunt zo misschien beletten dat andere consumenten na je hetzelfde meemaken.

Goedkoopste supermarkt in de buurt

Ben je op zoek naar de goedkoopste supermarkt in de buurt naargelang de soort producten je koopt? Gebruik dan onze module supermarkten.

Naar module supermarkten