Dossier

Je rechten in de supermarkt

Prijzen in de winkel

Moet de prijs niet op elk bakje aardbeien apart vermeld staan?

Neen, hij mag ook in de onmiddellijke nabijheid worden aangeduid wanneer er geen onzekerheid kan bestaan over het product waarop de prijs betrekking heeft. Als de bakjes aardbeien dus gegroepeerd staan en daar een bordje bij hangt met de prijs per bakje, is er geen enkel probleem. De prijs moet schriftelijk worden aangeduid, op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Bij de meeste producten moet de eenheidsprijs worden vermeld.

Wat als de yoghurt aan de kassa duurder is dan de prijs die aan het rek uithangt?

Dan mag je eisen dat men je de yoghurt verkoopt tegen de prijs die in het rek aangegeven stond. Idem dito als in het rek voor een en hetzelfde product verschillende prijzen vermeld staan: dan geldt voor je de laagste prijs. Behalve in de volgende twee gevallen:

  • als er overduidelijk sprake is van een vergissing: bij een fles champagne van € 30 staat bijvoorbeeld een prijs van
    € 3. 
  • als de winkel zou verkopen met verlies. Dat is wettelijk verboden, en daarom kun je dat niet eisen. Vraag in dat geval wel dat men je daar het bewijs van levert.

Goedkoopste supermarkt in de buurt

Ben je op zoek naar de goedkoopste supermarkt in de buurt naargelang de soort producten je koopt? Gebruik dan onze module supermarkten.

Naar module supermarkten