Dossier

Je rechten in de supermarkt

Ongeval in de winkel

Moet ik de schade uit eigen zak betalen als mijn dochtertje in de winkel struikelt en in haar val een stapel wijnglazen meesleurt?

Dat kan hij alleen als het gebeurde je fout is. Volgens de rechtspraak begaat je een fout als je je niet gedraagt zoals een normaal, zorgvuldig persoon die zich in dezelfde situatie zou gedragen. Maar ook de winkel zelf kan een fout hebben begaan en voor het voorval aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld door breekbare voorwerpen op een plaats te zetten waar ze makkelijk kunnen worden omgestoten, door de rekken onvoldoende stevig te maken enz. Beide partijen kunnen ook elk voor een deel aansprakelijk zijn uiteraard.

Kortom, het is een feitenkwestie, er moet met alles rekening worden gehouden. Je zoekt daarom beter naar een minnelijke oplossing. En als de verkoper niet akkoord gaat, moet hij je maar voor de rechter dagen. Als je een gezinsverzekering hebt, breng je de verzekeraar beter van de schade op de hoogte want dat is het soort van voorval waarvoor dat contract dient.

Wat kan ik eisen als ik in de groentenafdeling op een rondslingerend blad sla ben uitgegleden en mijn pols heb gebroken?

Kun je eisen dat je medische kosten worden vergoed? Eerst en vooral zul je moeten aantonen dat de supermarkt een fout had begaan (bv. gladde plekken waar die niet thuishoren). Heel wat rechters oordelen echter dat fruit- en groentenafval normaal is in de fruit- en groentenafdeling maar niet elders in de winkel. Ging het om een val in een ruimte die normaliter niet toegankelijk is voor klanten, zoals een magazijn, dan is de verkoper niet verantwoordelijk.
Wat moet je doen als je het slachtoffer bent van een ongeval in de supermarkt?

  • Stel samen met de verantwoordelijke – in tweevoud - een verklaring op met een beschrijving van de omstandigheden, de schade en de plaats van het ongeval. Een foto is mooi meegenomen. 
  • Daarna kan de zaak worden geregeld door de verzekeraar van de supermarkt. Let wel: het is niet omdat de verkoper verzekerd is dat die verzekeraar ook automatisch het schadegeval zal willen dekken. 
  • Is er geen verantwoordelijke aanwezig of weigert hij zijn medewerking, noteer dan de namen en gegevens van mensen die willen getuigen. Bel ook de politie, zeker wanneer je gewond bent. Stuur nadien een aangetekende brief naar de winkel waar het ongeval zich hee_ voorgedaan. Wijs daarin expliciet op de aansprakelijkheid van de verkoper en stel hem in gebreke voor je schade.

Goedkoopste supermarkt in de buurt

Ben je op zoek naar de goedkoopste supermarkt in de buurt naargelang de soort producten je koopt? Gebruik dan onze module supermarkten.

Naar module supermarkten