Dossier

Verantwoord consumeren

25 september 2016
ethisch consumeren

Nog te veel bedrijven maken zich schuldig aan milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en een gebrek aan transparantie. Wie geeft op ethisch vlak het goede voorbeeld? Welke goederen en diensten kunt u zonder gewetensproblemen kopen? Een leidraad voor consumenten.

Betrouwbare labels

De groeiende aandacht voor het milieu en duurzaamheid vertaalt zich meer en meer in producten met labels die moeten aantonen hoe duurzaam en milieuvriendelijk ze zijn. Het gaat dan om voeding, maar ook om cosmetica, schoonmaakproducten of kleding.

Onafhankelijk gecontroleerd

Om van een betrouwbaar label te kunnen spreken, moet het zijn gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Die instantie beoordeelt, aan de hand van een aantal criteria (een "lastenboek") of een product al of niet minder schade toebrengt of beter is voor het milieu dan een ander en het label dus verdient of niet. Soms worden er ook - alhoewel minder frequent - ethische en/of sociale criteria gehanteerd.

Het doel is om op die manier het aantal betrouwbare milieuvriendelijke of ethisch verantwoorde producten op de markt te doen toenemen, ze aantrekkelijker te maken voor de consument en de herkenbaarheid van de producten door middel van dergelijke labels gemakkelijker te vergroten.

Meer info

Om een volledig overzicht te geven van de bestaande ecolabels en hun betekenis, werkt Test-Aankoop samen met Netwerk Bewust Verbruiken, een vzw die de duurzame consumptie wil stimuleren. Hebt u een product met een label gezien of gekocht, en weet u niet of het een officieel of een erkend label is, neem dan een kijkje in hun online databank www.labelinfo.be met alle productlabels voor bewuste verbruikers.