Dossier

Verantwoord consumeren

25 september 2016
ethisch consumeren

Nog te veel bedrijven maken zich schuldig aan milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en een gebrek aan transparantie. Wie geeft op ethisch vlak het goede voorbeeld? Welke goederen en diensten kunt u zonder gewetensproblemen kopen? Een leidraad voor consumenten.

Inleiding

Verantwoord consumeren betekent dat er ethische producten worden aangeboden - producten dus waarbij de keuze voor de materialen en de productiemethode erop gericht is om een negatieve impact te beperken - en dat de bedrijven dus ook tewerk gaan volgens ethische principes. We spreken van “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (MVO), waarbij bedrijven kijken naar de impact die hun activiteiten hebben op de maatschappij en op het leefmilieu. Het kadert ook in “duurzame ontwikkeling”, het rationeel en respectvol gebruik van menselijke, materiële, natuurlijke middelen. Het doel is het welzijn van de toekomstige generaties op sociaal, economisch en ecologisch vlak niet in gevaar te brengen.

U kunt het verschil maken!

De fruitteelt, de industrie van de smartphones, de productie van lederen schoenen en jeansbroeken, toerisme ... Helaas stuiten we in tal van sectoren nog te vaak op milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden, onderdrukking van de arbeiders en een gebrek aan transparantie. Maar meer en meer mensen zijn bekommerd om de manier waarop producten en diensten tot stand komen. Er is sprake van een stijgend ethisch bewustzijn. Jammer genoeg denken nog te veel consumenten dat ze zelf niet veel kunnen doen om wanpraktijken een halt toe te roepen. De verantwoordelijkheid wordt vooral gelegd bij de overheid en de bedrijven. Terwijl u als consument ook een vinger in de pap hebt! 

In tegenstelling tot wat sommigen denken, kunnen ook consumenten in actie komen tegen schandelijke praktijken en een belangrijke invloed uitoefenen op de industrie, met name met de keuzes die ze maken, met wat ze al dan niet kopen. Hoe groter de vraag naar eerlijke producten, hoe groter de druk op de producenten en hoe groter het aanbod. Een verantwoordelijkheid die niet enkel rust op de autoriteiten en de producenten, maar evenzeer op ons allen.

Maar wat is een "verantwoorde" keuze? Dat is niet altijd duidelijk. Slechts weinig bedrijven zijn transparant over wat er binnen hun muren gebeurt. Nochtans hebt u als consument recht op die informatie!

Om u tijdens het kiezen te inspireren, hebben wij op basis van onze onderzoeken, per sector, enkele "goede voorbeelden" op een rijtje gezet. Het gaat om goederen, voeding en andere zaken evenals diensten die met respect voor de fauna en flora op onze planeet tot stand zijn gekomen. Zoekt u een drank, een schoen, een hotel, een supermarkt ...? Door één van deze producten te kopen, draagt u op één of andere manier bij aan een meer verantwoord consumptiegedrag. Merk wel op: dit is geen exhaustieve lijst, daar we niet alle sectoren hebben doorgelicht. Er zijn zeker en vast andere verantwoorde merken of dienstverleners. We zullen dit dossier regelmatig blijven updaten.

Vaak vallen eerlijke producten duurder uit, maar niet altijd. Op termijn moet misschien worden nagedacht over het weren van producten die niet aan bepaalde maatstaven beantwoorden, of over belastingvoordelen voor producten die dat wél doen.