Nieuws

Het einde van de sperperiode?

28 december 2017
sperperiode

28 december 2017
Minister Peeters wil een einde maken aan de sperperiode. Dat juichen we toe, maar let op voor valse kortingen!

Voor de solden ...

... is er de sperperiode, een periode van een maand waarin handelaars geen kortingen mogen aankondigen. Althans wat kleding, schoenen en lederwaren betreft.
De wet staat echter wel toe dat er tijdens de wachttijd uitverkopen of andere commerciële acties georganiseerd worden. Tijdens die acties zijn prijsverminderingen toegelaten. Het is gewoon verboden om ze ‘solden’ te noemen.

Daarnaast is ook de zogenaamde koppelverkooptoegestaan: kort voor de officiële koopjesperiode bieden verschillende handelaars artikelen goedkoper aan op voorwaarde dat u er minstens twee koopt.

Die ‘sperperiode’ heeft eigenlijk niet veel nut omdat voor de solden overal al kortingen worden aangeboden. Die onduidelijkheid maakt ons er geen voorstander van. We zijn van mening dat consumenten op elk moment van de beste prijs moeten kunnen genieten.

Geen referentieprijs meer

Het spreekt voor zich dat de prijsvermindering echt moet zijn.  In het verleden voorzag de wet op de handelspraktijken en de bescherming van de consumenten dat de verkoper geen prijsvermindering kon aankondigen wanneer de nieuwe prijs lager was dan de ‘referentieprijs’. In ons dossier 'Referentieprijs' vind je alle info hierover terug:

Naar ons
dossier referentieprijs

De referentieprijs bestaat niet langer. Resultaat: chaos! We hebben het onlangs nog vastgesteld met de fotokalenders van Kruidvat waarvan de prijs, net voor de eindejaarspromoties, subtiel verhoogd werd! Hoe kan zonder duidelijk gedefinieerde referentieprijs gecontroleerd worden of een korting wel degelijk toegepast werd en dat de handelaar zijn prijzen enkele dagen voor de aankondiging van een (valse) promotie niet verhoogd heeft? Elke situatie moet afzonderlijk bekeken worden om te bepalen of de consument al dan niet misleid wordt.

Controle van toegepaste prijzen

We eisen dan ook dat het verdwijnen van de sperperiode gepaard gaat met een strengere controle op de werkelijk toegepaste prijzen voor de aangekondigde kortingen. Daarnaast willen we ook dat er richtlijnen (aanbevolen door de Europese Commissie) worden uitgestippeld zodat het voor eens en altijd duidelijk is voor zowel de handelaar als de consument. Maar de verkoopsector stelde zich zeer terughoudend op tegenover dit voorstel, wat ook niet bevorderlijk is voor de controles van FOD Economie.

In afwachting op concrete maatregelen, kun je de algemeen toegepaste prijzen voor heel wat producten terugvinden in onze koopwijzers. En aldus controleren of de toegepaste korting een echte korting is.


Afdrukken Versturen via e-mail