Persbericht

Test Aankoop vraagt gratis PCR-tests voor reizigers

14 april 2021

Het Overlegcomité heeft vandaag besloten het verbod op niet-essentiële reizen op te heffen. Test Aankoop is verheugd over deze beslissing, die België weer in overeenstemming brengt met de Europese wetgeving.

Op 22 februari interpelleerde de consumentenorganisatie de premier over dit verbod, waarbij zij benadrukte dat dit het fundamentele recht van vrij verkeer binnen de EU ernstig ondermijnde en dat beperkingen op dit recht derhalve strikt noodzakelijk en evenredig dienden te zijn. De organisatie - in haar analyse gesteund door de Europese Commissie - trok de evenredigheid van de maatregel ernstig in twijfel en voerde aan dat er andere maatregelen konden worden genomen, die minder inbreuk doen op de fundamentele rechten, om de doelstelling van het beperken van de verspreiding van Covid-19 te bereiken, zoals de verplichting om een PCR-test uit te voeren en in quarantaine gaan.

Ook benadrukte Test Aankoop dat deze maatregel niet in overeenstemming was met die van andere Europese lidstaten, en al evenmin met het - door België zelf ondersteunde - beginsel dat reisvergunningen afzonderlijk worden verleend naargelang de epidemiologische situatie van de verschillende bestemmingen.

De opheffing van het verbod op niet-essentiële reizen betekent helaas niet dat men zonder problemen overal in Europa kan reizen. "We vallen terug op het systeem waarbij wordt gebruik gemaakt van zones (rood, oranje en groen) met inachtneming van de daaraan verbonden voorwaarden en maatregelen", aldus Test Aankoop.  De eerste minister kondigde aan dat dit systeem van toepassing zal zijn tot et van kracht worden van het Europese vaccinatiepaspoort.  "In ieder geval vragen wij dat niet-gevaccineerden op dezelfde manier kunnen reizen als gevaccineerden, op basis van een negatieve PCR-test, die gratis moet worden uitgevoerd om niet tot discriminatie te leiden.” Test Aankoop heeft hierover reeds eerste minister Alexander De Croo, alsook minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en verschillende leden van het Europees Parlement geïnterpelleerd die met deze kwestie zijn belast. Sommigen onder hen, waaronder de Belgische parlementsleden Assita Kanko en Tom Vandenkendelaere hebben zich reeds voorstander verklaard.

De consumentenorganisatie wijst ook op het belang van een Europees plan voor de zomervakantie, gebaseerd op gemeenschappelijke regels, om de kakofonie van de laatste maanden te vermijden.

Test Aankoop heeft een online dossier samengesteld met alle vragen over reizen en dat hier te vinden is.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.