Nieuws

Wij wonnen een rechtszaak voor 33 cruisereizigers

01 april 2019
overwinning Test Aankoop tegen All Ways

Wij verdedigden 33 consumenten voor de rechtbank tegen All Ways en de rechter gaf ons gelijk! Terwijl de touroperator wist dat de geplande cruise niet zou kunnen doorgaan, stelde hij de reizigers voor een voldongen feit. Dat is in strijd met de reiswetgeving.

Wanneer een groot aantal consumenten het slachtoffer wordt van wanpraktijken, kunnen wij het initiatief nemen om de individuele klachten te bundelen en de betrokkenen te helpen om samen een rechtszaak op te starten. Zo vertegenwoordigden wij 33 cruisereizigers voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel in een zaak tegen touroperator All Ways. Met succes: de touroperator werd veroordeeld tot de integrale terugbetaling van de reissommen.

Een cruise vanop de wal?

De 33 consumenten in kwestie hadden een cruise van 8 dagen geboekt op de Douro (Portugese rivier).

Twee dagen vóór het vertrek laat de reder van het schip aan touroperator All Ways weten dat de weersomstandigheden in Portugal heel slecht zijn en dat de bevaarbare waterlopen niet altijd even bevaarbaar zijn. Het reisschema zal moeten worden aangepast want de sluizen zullen elke dag zeker om 15 uur sluiten en door een gedeeltelijk vaarverbod zal het schip zeer waarschijnlijk niet in Porto zijn om de reizigers te verwelkomen. Er wordt beslist om het schip zo dicht mogelijk bij Porto te brengen.

Maar de passagiers krijgen dat pas te horen wanneer ze op de luchthaven aankomen. Ze worden dan per autocar 200 km weggebracht, waar het schip hen ligt op te wachten, op 30 km van hun geplande eindbestemming. Het schip blijft de hele week aan wal en ondertussen worden alle excursies per autocar uitgevoerd. 

Een cruise kan men dat moeilijk noemen … Dus vroegen de 33 consumenten een financiële compensatie. 

De tegoedbons die All Ways aanbood, wezen ze af. Wij besloten om samen met hen naar de rechtbank te stappen.

De touroperator was in fout …

Op 25/2/2019 oordeelde de rechter dat de touroperator wel degelijk vóór de start van de cruise wist dat bepaalde essentiële delen van het reiscontract niet zouden kunnen worden uitgevoerd. Op grond van de reiswetgeving was hij in die omstandigheden verplicht om de reizigers daarover in te lichten en hen de volgende keuze te bieden:

  • ofwel de reis annuleren, met terugbetaling van de prijs;
  • ofwel de essentiële bestanddelen van het contract wijzigen, met een aanpassing van de prijs;
  • ofwel een gelijkwaardig alternatief boeken, zonder prijsverschil.

Door dat niet te doen heeft All Ways een fout begaan, waardoor de passagiers schade hebben geleden.

… en moet alles terugbetalen

Voor 26 van de 33cruisereizigers besliste de rechter dat All Ways de volledige reissom moest terugbetalen, goed voor een totaal bedrag van €42420, verhoogd met de intresten. 

De overige 7 kregen een provisionele schadevergoeding van € 1 omdat ze de vereiste bewijsstukken nog niet hadden ingediend. Hun zaak zal later verder worden behandeld.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een uitspraak in eerste aanleg, de veroordeelde touroperator kan dus nog in beroep gaan.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet om gebruik te maken van onze klachtenbox om je klacht via Test Aankoop te versturen. Hierdoor oefen je extra druk uit op het bedrijf en help je anderen in gelijkaardige situaties.

Naar de klachtenbox 

Community

Familie & vrije tijd

mobile

Gerelateerde discussies