Nieuws

Ryanair staat niet boven de wet!

04 oktober 2018

Ryanair heeft nogmaals zijn algemene voorwaarden aangepast in de hoop benadeelde passagiers te ontmoedigen om een klacht in te dienen. Een onwettige praktijk volgens ons!

Heb je vragen over je rechten ten opzichte van Ryanair? Raadpleeg dan de informatie in ons dossier Stakingen, vertragingen en annuleringen bij Ryanair: wij beantwoorden jouw vragen.

Naar ons dossier Ryanair 

Sinds 2 oktober verplicht Ryanair je door een bepaling in zijn contractuele voorwaarden om klacht neer te leggen voor een Ierse rechtbank. Wederom een aanpassing van de algemene voorwaarden dus met als bedoeling benadeelde passagiers te ontmoedigen om een klacht of bezwaar in te dienen.

Onwettige praktijken

Wij beschouwen deze praktijk echter als onwettig. De formulering en grond van deze nieuwe clausule kunnen worden beschouwd als ongerechtvaardigd en tegenstrijdig met het Europees recht en het internationaal privaatrecht. De houding van de luchtvaartmaatschappij is dan ook onbegrijpelijk.

In het verleden, als gevolg van een eerder proces (vordering tot staking), hebben wij bepalingen met betrekking tot klachten en bezwaren reeds aan de kaak gesteld die Belgische consumenten verplichtten hun klacht in het Engels te introduceren bij een contactpunt in Ierland. Een praktijk die onder onze druk werd afgezworen. Ryanair blijft echter alles doen om het melden van klachten en vragen tot schadevergoeding te ontmoedigen. Het laatste voorbeeld is de door Ryanair georganiseerde desinformatie tijdens de stakingen van de afgelopen twee maanden, waarbij schadevergoeding wordt geweigerd in het kader van een intern sociaal conflict.

Wij stellen Ryanair in gebreke

Ter herinnering: ongeveer 1400 dossiers werden door Test Aankoop geopend en 50 procedures werden eind augustus ingeleid bij het vredegerecht van Zaventem en Charleroi. De procedures werden ingeleid bij de rechtbank gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken vluchten hadden moeten opstijgen. Dit gebeurde in overeenstemming met de regels van het internationaal privaatrecht en het Europees recht, maar ook overeenkomstig een recent jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Naar aanloop van deze nieuwe aanpassing in de algemene voorwaarden richten wij vandaag een ingebrekestelling aan de maatschappij met de vraag deze onrechtmatige en dus onwettelijke bepaling in te trekken. Gebeurt dit niet, dan zullen wij een vordering tot staking indienen om zo het recht te laten gelden en vooral zo goed mogelijk de belangen van zijn leden en de consumenten in het algemeen te verdedigen.