Nieuws

Rechten van treinpassagiers in het gedrang

17 februari 2020

De Europese Raad van Ministers moet beslissen over een nieuwe verordening voor spoorwegmaatschappijen. Enkele ministers willen de rechten van passagiers beknotten. We schreven een brief naar onze minister van Mobiliteit.

Het Europees Parlement heeft in december een herziening van het reglement voor spoorwegmaatschappijen goedgekeurd. De herziening is een stap vooruit voor de rechten en plichten van passagiers.

De Raad van Ministers (waarin de betrokken ministers van elke lidstaat zetelen) heeft het laatste woord. Helaas willen enkele ministers terugkomen op bepaalde passagiersrechten, waardoor reizigers zelfs minder bescherming dan vandaag zouden genieten. Dat vinden wij onaanvaardbaar.

Wat wij vragen aan onze minister

We hebben daarom een brief geschreven aan onze minister van Mobiliteit François Bellot en gevraagd dat hij een sterk standpunt ten voordele van de passagiers inneemt.

Samen met TreinTramBus, Navetteurs.be en Inter-Environnement Wallonie willen we dat:

  • overmacht niet kan worden ingeroepen om de toepassing van de verordening te ontwijken
  • de rechten van reizigers met doorgaande tickets, waarbij meerdere spoorwegmaatschappijen zijn betrokken, worden gegarandeerd voor de hele reis
  • de verordening geldt voor voorstedelijke en regionale treinen die door een openbare dienst worden ingelegd
  • de lidstaten geen uitzondering krijgen op de basisrechten van passagiers.
Community

Mobiliteit

community

Gerelateerde discussies