Nieuws

Wat er verandert door de nieuwe reiswet

29 juni 2018

Voor het boeken van reizen veranderen de regels vanaf 1 juli 2018. De wijzigingen hebben vooral gevolgen voor annulaties, contractwijzigingen en de bescherming van de consument wanneer de reisorganisator in gebreke blijft. Onze reisdossiers zijn aangepast aan de nieuwe regels, maar we zetten de voornaamste nieuwigheden hieronder op een rijtje.

Wijzigingen in de reis

Kleine wijzigingen in de reis, zoals een lichte vertraging of vervroeging van de vlucht, zijn enkel toegestaan als die mogelijkheid in het contract wordt vermeld. Hoe dan ook moet je als reiziger op de hoogte worden gebracht. Belangrijke wijzigingen mogen alleen als je daar uitdrukkelijk akkoord mee gaat: een ingrijpende vluchtwijziging, een zwembad dat gesloten is voor onderhoud, geen kinderanimatie, een hotel in een ander skigebied enz.

De organisator moet je op de hoogte brengen per post of mail en je een redelijke termijn toestaan om een beslissing te nemen. Je kunt de reis desgewenst kosteloos opzeggen.

Annuleren

Je kunt altijd beslissen om niet op reis te vertrekken, zonder dat je die beslissing hoeft te verantwoorden. Vroeger konden de annulatiekosten echter hoog oplopen. De nieuwe reiswet stelt dat de opzegvergoeding redelijk moet zijn. Kan de reis bijvoorbeeld nog worden doorverkocht, dan moet daar rekening mee worden gehouden. De reisorganisator kan echter ook kiezen voor forfaits, bijvoorbeeld berekend op basis van het annulatiemoment: hoe dichter bij de afreis, hoe duurder de annulatie.

Overmacht

Een belangrijke nieuwigheid is dat je voortaan zelf kunt beslissen om je reis te annuleren als er op je bestemming “onvermijdbare en buitengewone” omstandigheden plaatsvinden: oorlog, terrorisme, ernstige ziektes, natuurrampen enz. Vroeger besliste enkel de reisorganisator of de reis veilig kon doorgaan of niet.

6 types van pakketreizen

Een pakketreis (georganiseerde reis) is een contract dat minstens twee verschillende diensten bundelt: meestal transport en verblijf, maar ook autoverhuur, excursies, skipassen, verhuur van sportmateriaal of wellnessbehandelingen. In de nieuwe reiswet is de definitie van een pakketreis aanzienlijk verruimd. Er bestaan nu zes types van pakketreizen en de verschillende diensten mogen voortaan zelfs bij verschillende bedrijven worden geboekt, op voorwaarde dat de eerste dienstverlener jouw gegevens doorgeeft aan de tweede (en volgende), die binnen 24 uur een contract met jou sluit.

Nieuw: gekoppeld reisarrangement

De nieuwe reiswet introduceert een nieuw begrip: gekoppeld reisarrangement. Zo’n arrangement ontstaat wanneer je verschillende reisdiensten koopt voor dezelfde reis en je afzonderlijke contracten sluit bij verschillende professionals. De tweede boeking moet binnen 24 uur na de eerste boeking plaatsvinden en gefaciliteerd zijn door de verkoper van de eerste dienst. Het verschil met een pakketreis is dat de eerste reisdienstverlener jouw gegevens niet doorgeeft aan de tweede.

Een voorbeeld? Stel, je boekt en betaalt een vlucht. In de bevestigingsmail staat een link naar een hotel in dezelfde streek, dat je ook boekt en betaalt. Dat is een gekoppeld reisarrangement: de eerste verkoper heeft je naar de tweede dienst verwezen, maar je hebt de boeking helemaal zelfstandig uitgevoerd. In dat geval heb je geen pakketreis geboekt en ben je als reiziger minder goed beschermd als er iets misloopt.

Klant informeren

Voor elk type van pakketreis of gekoppeld reisarrangement bestaat er nu een standaardformulier waarmee de verkoper zijn klanten moet informeren over de reis en hun (basis)rechten. Je moet die informatie krijgen voordat je overgaat tot aankoop, of je nu online boekt of niet.

Probleem op reis? Wij helpen