Nieuws

Een alternatief voor de Ryanair-formulieren om een schadeclaim in te dienen

19 september 2017
Ryanair

Heeft Ryanair je vlucht geannuleerd, maar heb je online nog geen schadevergoeding kunnen vragen omwille van de problematisch opgestelde formulieren van de luchtvaartmaatschappij? Wij hebben Ryanair hierover aangesproken, en we bieden je ondertussen een alternatief aan.

Ryanair heeft uiteindelijk de lijst met het aantal geschrapte vluchten meegedeeld. We tellen 294 vluchten die een impact hebben op België, waarvan er 204 van en naar Charleroi. Je kunt die lijst terugvinden op de website van Ryanair.

Het bedrijf heeft overigens bevestigd – reken op ons om dat te controleren! – dat het alle wettelijke verplichtingen zal nakomen ten aanzien van de personen die recht hebben op een schadevergoeding. In geval van twijfel, aarzel niet om ons te bellen. 

Bel ons op 02 892 37 09

Problematische Ryanair-formulieren

Sinds het begin van deze zaak stellen we alles in het werk om je te informeren en druk te zetten op de luchtvaartmaatschappij om ervoor te zorgen dat je rechten gerespecteerd worden.

Het schadevergoedingsformulier van Ryanair lijkt echter voor problemen te zorgen. Een aantal passagiers heeft ons al gemeld dat het onmogelijk is om bepaalde vluchtnummers in te geven of dat ze het ingevulde formulier niet kunnen verzenden.

Een aantal passagiers stelt zich - overigens terecht - vragen bij bepaalde elementen van de terugbetalingsprocedure van Ryanair. Sommige zinnen die men moet aanvinken zijn dubbelzinnig opgesteld.

Schadeclaims: een andere en betrouwbare manier

Omwille van de moeilijkheden die passagiers met het formulier van Ryanair ondervinden, stellen we voor om het formulier te gebruiken dat door de Europese Unie ter beschikking wordt gesteld om een klacht in te dienen bij een luchtvaartmaatschappij.

EU-formulier om klacht in te dienen (pdf-bestand)

Dit formulier kun je invullen, inscannen en naar het volgende e-mailadres van Ryanair versturen: serviceclient@ryanair.com

Of je kunt het formulier per aangetekend schrijven versturen naar:

Customer Service Department
PO Box 11451
Swords
Co Dublin
Ireland

Als je op deze manier de aanvraag hebt ingediend en na zes weken nog geen (bevredigend) antwoord hebt ontvangen, gelieve dan met ons contact op te nemen. We zullen vervolgens een dossier samenstellen op basis van de verschillende getuigenissen die we ontvangen hebben zodat we eventuele juridische stappen kunnen ondernemen.

Terugbetaling? Schadevergoeding? Waar heb je recht op?

De Europese regelgeving is duidelijk. In geval van annulering:

  • Meer dan twee weken voor de vlucht: Ryanair moet een alternatief voorstellen aan de passagier. Indien je dit als passagier verwerpt, dient de maatschappij het ticket terug te betalen.
  • Tussen twee weken en 7 dagen voor de vlucht: idem + je hebt als passagier recht op een financiële schadevergoeding, tenzij Ryanair een alternatieve vlucht voorstelt die vertrekt maximum 2 uur voor het oorspronkelijke vertrekuur én die bovendien aankomt maximum 4 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd.
  • Minder dan een week voor de vlucht: idem + je hebt als passagier recht op een financiële schadevergoeding, tenzij Ryanair een alternatieve vlucht voorstelt die vertrekt maximum 1 uur voor het oorspronkelijke vertrekuur én die bovendien aankomt maximum 2 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd.

Welke schadevergoeding? Hoe kun je deze vorderen?

De schadevergoeding bedraagt € 250 (voor vluchten van minder dan 1 500 km) tot € 600 (voor vluchten van meer dan 3 500 km). Je kunt als passagier eveneens een bijkomende schadevergoeding eisen indien je kunt aantonen dat je bijkomende schade hebt geleden, bijvoorbeeld het missen van een aansluiting.

Ryanair onder druk

Wijzelf en de Italiaanse, Spaanse en Portugese consumentenorganisaties blijven Ryanair aansporen om haar wettelijke verplichtingen na te leven ten aanzien van alle passagiers die getroffen zijn door de geannuleerde vluchten.

We hebben ook contact opgenomen met de Europese Commissie met de vraag om een eenvoudig te gebruiken klachtenformulier online te plaatsen.