Nieuws

Geannuleerde vluchten: Ryanair bevestigt dat ze de rechten van de passagiers zal respecteren. Wij blijven dit opvolgen

06 oktober 2017
Ryanair

Onze ingebrekestelling lijkt zijn vruchten af te werpen. In de brief die we van Ryanair ontvingen, verbindt de lagekostenmaatschappij zich ertoe om de rechten van de passagiers te respecteren. Ze laat ook weten dat ze gestart is met de schadevergoedingsactie. Wij zullen verifiëren of de maatschappij haar beloften nakomt.

Wat voorafging. Midden september kondigde luchtvaartmaatschappij Ryanair aan meer dan 2 000 vluchten te schrappen tegen eind oktober. Als consumentorganisatie reageerden wij meteen. In overleg met onze Italiaanse, Spaanse en Portugese collega‘s hebben we Ryanair in gebreke gesteld om ons verschillende documenten en engagementen over te maken tegen 25 september.

Onze eisen

Wij eisten met name dat de maatschappij ons een overzicht bezorgde van alle vluchten die ze zou annuleren tegen eind oktober. En dat ze meer informatie gaf over het aantal getroffen passagiers. Wij vroegen Ryanair ook om alle getroffen passagiers correcte en volledige informatie te bezorgen in verband met hun rechten. Tot slot vroegen we van Ryanair een officieel engagement om alle rechten van de passagiers te respecteren, in dit geval de rechten die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving.

Afgelopen donderdag ontvingen we een antwoord van de luchtvaartmaatschappij dat vrij positief lijkt. In de brief bevestigt Ryanair dat ze zich resoluut ertoe verbindt om de rechten van de passagiers te respecteren, dat werd begonnen met de uitkering van de schadevergoedingen en dat de communicatie met de gedupeerden werd rechtgezet.

Wij blijven waakzaam

Sinds de aankondiging van de geannuleerde vluchten, hebben meer dan 400 mensen contact met ons opgenomen. Wij roepen gedupeerden nogmaals op om contact met ons op te nemen, indien de luchtvaartmaatschappij weigert te vergoeden.

In elk geval betekent deze brief van Ryanair niet dat het dossier nu gesloten is. Wij blijven erop toezien dat de luchtvaartmaatschappij haar beloften nakomt, en indien nodig zullen wij niet nalaten om gerechtelijke stappen te zetten.