Modeldocument

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

28 augustus 2017
Standaardbrief reizen

28 augustus 2017
Algemene voorwaarden om een georganiseerde reis te boeken en om een procedure te starten bij de Geschillencommissie Reizen.

Klik hiernaast om de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen te downloaden.

De vzw Geschillencommissie Reizen werd in 1983 opgericht. De meeste beroepsverenigingen uit de toeristische sector en de consumentenorganisaties (Test Aankoop en Arcopar) zijn er lid van. De commissie wordt sinds 1993 officieel erkend. 

Het doel

Het doel is tweeledig: enerzijds door middel van de modelovereenkomst met duidelijke en billijke algemene voorwaarden voorkomen dat er geschillen ontstaan, anderzijds reizigers helpen die in een geschil verwikkeld zijn met een reisbemiddelaar (reisbureau) of een reisorganisator (touroperator). Het voordeel is dat het geschil niet voor een gewone rechtbank moet komen, waar de procedures trager verlopen en bovendien ingewikkelder en duurder zijn.

De bevoegdheid

Je kunt je alleen tot de Geschillencommissie Reizen wenden als de bevoegdheid van de commissie werd erkend in de algemene voorwaarden in de brochure van de touroperator of op de keerzijde van de bestelbon van het reisbureau.

De werking

Heb je een geschil met een reisbureau of met een touroperator? En reageert de tegenpartij niet met een bevredigende oplossing op uw klacht? Dan kun je bij de Geschillencommissie Reizen terecht voor een verzoeningsprocedure of voor een arbitrageprocedure. Het secretariaat zal je alle documenten toesturen die nodig zijn om een van de twee procedures te kiezen (reglement, infobrochure, vragenlijst).

De kosten

  • Iedereen kan de algemene voorwaarden gratis downloaden van deze website.
  • Een verzoeningsprocedure kost € 50. Voor een arbitrageprocedure komen de kosten neer op 10 % van het bedrag dat je eist, met een minimum van € 100; de partij die de arbitrage aanvraagt (doorgaans de reiziger) schiet die kosten voor, maar achteraf worden ze ten laste gelegd van de verliezende partij.

Voor meer info
Over de procedures: www.mineco.fgov.be. Om een aanvraag in te dienen: Geschillencommissie Reizen, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel; Cel Verzoening: tel. 02 277 61 80, fax 02 277 91 00, e-mail verzoening.gr@skynet.be; Cel Arbitrage: tel. 02 277 62 15, fax 02 277 91 00, e-mail clv.gr@skynet.be.