Dossier

Vertraging, annulatie... Verloopt je vlucht niet zoals verwacht?

10 februari 2017
reizen vertraging trip

10 februari 2017
Is je vlucht vertraagd, geannuleerd of overboekt? Is het vertrekuur gewijzigd en komt dat niet goed uit? Wens je zelf een vlucht te annuleren? Wij leggen uit wat je rechten zijn.

Vlucht vertraagd, geannuleerd, overboekt

Als een vlucht uit of naar Europa (als de luchtvaartmaatschappij in dat laatste geval ook Europees is) veel vertraging oploopt of wordt geschrapt, kun je in eerste instantie eisen dat ze je:

  • informeert over je rechten;
  • verfrissingen en maaltijden gratis bezorgt;
  • twee communicaties (telefoon of e-mail) laat uitvoeren;
  • indien nodig een hotelovernachting en het vervoer naar en van het hotel aanbiedt wanneer de vlucht uitgesteld wordt met een dag.

Krijg je niet waar je recht op hebt? Stuur je klacht rechtstreeks naar de betreffende onderneming:

Naar onze Klachtenbox

Wettelijke vergoedingen

De Europese wetgeving voorziet niet in een forfaitaire vergoeding zoals die wordt betaald wanneer een vlucht is geannuleerd. Maar het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat passagiers bij een vertraging van minimaal drie uur recht hebben op een vergoeding, tenzij de vertraging te wijten is aan buitengewone omstandigheden. 

Naar het dossier "Overmacht"

Als de vertraging of annulering bijvoorbeeld te wijten is aan een organisatorisch probleem, hebt u bij meer dan drie uur vertraging automatisch recht op een schadevergoeding van € 250 à € 600, afhankelijk van de afstand.

Je hebt dus recht op de vergoedingen zoals bepaald door artikel 7 van het reglement, namelijk

  • € 250 voor een vlucht van maximaal 1 500 km
  • € 400 voor een vlucht van meer dan 1 500 km binnen de EU en andere vluchten tussen 1 500 en 3 000 km
  • € 600 voor alle andere vluchten.

Als de geleden schade hoger ligt dan de vergoeding waar je recht op hebt, kun je het verschil vorderen via de rechtbank.

Meer dan vijf uur vertraging

Bij een vertraging van meer dan vijf uur moet de maatschappij bovendien de passagiers de keuze geven of ze hun reis willen voortzetten of hun geld terug willen.  

Bij weigering van vergoeding

Om een klacht in te dienen moet je je eerst wenden tot de luchtvaartmaatschappij. Als je een negatief antwoord krijgt, kun je een klacht indienen bij het NEB (National Enforcement Bodies) van het land waar het incident zich voordeed. In dit bestand vind je de gegevens terug van de NEB in elk Europees land.

Je kunt je best richten tot het Denied Boarding Authority van het FOD Mobiliteit (open op werkdagen van 9 tot 12 uur) wanneer de luchtvaartmaatschappij bijzondere omstandigheden inroept om de vertraging te verklaren. De dienst kan namelijk nagaan of deze omstandigheden zich inderdaad hebben voorgedaan en of ze de oorzaak van de vertraging waren.

Ontving je geen bevredigend antwoord van het bedrijf in kwestie? Heb je een vraag over je rechten? Laat ons jou helpen en bel ons direct!

02 892 37 09


Afdrukken Versturen via e-mail

Vlucht vertraagd, geannuleerd, overboekt

Exclusieve informatie

Interesse in deze inhoud?

Maak een account aan om toegang te krijgen tot de volledige inhoud.


Ik maak een account aan