Dossier

Rechten van de consument bij vertraging van vlucht

22 februari 2015
rechten van de consument bij vertraging van vlucht

Wat zijn mijn rechten als mijn vlucht vertraging heeft?

Een Europees reglement bepaalt dat de luchtvaartmaatschappij de passagiers gratis eten en drinken moet aanbieden in functie van de wachttijd, de mogelijkheid moet geven om te bellen of te e-mailen en hotelaccommodatie incl. vervoer moet verzekeren als de vertraging duurt tot de volgende dag.

Meer dan vijf uur vertraging

Bij een vertraging van meer dan vijf uur moet de maatschappij bovendien de passagiers de keuze geven of ze hun reis willen voortzetten of hun geld terug willen. Het reglement voorziet niet in een forfaitaire vergoeding zoals die wordt betaald wanneer een vlucht is geannuleerd. Maar het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat passagiers bij een vertraging van minimaal drie uur recht hebben op een vergoeding, tenzij de vertraging is te wijten aan buitengewone omstandigheden.

Wettelijke vergoedingen

U hebt dus recht op de vergoedingen zoals bepaald door artikel 7 van het reglement, namelijk

  • € 250 voor een vlucht van maximaal 1 500 km
  • € 400 voor een vlucht van meer dan 1 500 km binnen de EU en andere vluchten tussen 1 500 en 3 000 km
  • € 600 voor alle andere vluchten.

Als de geleden schade hoger ligt dan de vergoeding waar u recht op hebt, kunt u het verschil vorderen via de rechtbank.

Bij weigering van vergoeding

Als u de luchtvaartmaatschappij tevergeefs hebt benaderd, kunt u een klacht indienen bij :

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Denied Boarding Authority 
Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) 
Strategische Cel - Passagiersrechten 
City Atrium (6de verdieping - locker PAX)   
Vooruitgangstraat 56 
B - 1210 Brussel

Tel : +32 2 277 44 00 (tussen 9 en 12u)
Fax : + 32 2 277 40 73
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be 

U kunt zich best richten tot deze dienst (open op werkdagen van 9 tot 12 uur) wanneer de luchtvaartmaatschappij bijzondere omstandigheden inroept om de vertraging te verklaren. De Denied Boarding Authority kan namelijk nagaan of deze omstandigheden zich inderdaad hebben voorgedaan en of ze de oorzaak van de vertraging waren.