Dossier

Hotelverblijf niet volgens de verwachtingen

19 juli 2016
hotelverblijf niet volgens de verwachtingen

Wat te doen als mijn hotelverblijf niet aan de verwachtingen beantwoordt?

Als het hotel niet beantwoordt aan de beschrijving uit de brochure, moet u dit onmiddellijk ter plaatse melden. Anders zult u nadien niet gemakkelijk een vergoeding loskrijgen. Als er een probleem is met de accommodatie, spreek dan in de eerste plaats rechtstreeks de hotelhouder aan.

Misschien biedt hij meteen een andere kamer aan.

Wend u tot de touroperator of zijn vertegenwoordiger ter plekke

Krijgt u zo geen voldoening of is het probleem van een heel andere orde, wend u dan tot de plaatselijke host(ess) van de touroperator: vraag een klachtenformulier, vul het in en bewaar er zelf een kopie van. Is dat niet mogelijk (geen plaatselijke host(ess) of niet bereikbaar), neem dan rechtstreeks contact op met de touroperator – vaak dag en nacht te bereiken op een noodnummer – of met het reisbureau. Bewaar zo mogelijk een bewijs van uw klacht (fax, e-mail, telefoonrekening). De touroperator moet alle nodige maatregelen nemen om het probleem op te lossen of om u een passend alternatief aan te bieden zodat u de reis kunt voortzetten en zodat de schade wordt beperkt. Wanneer het alternatief minder waard is dan wat u oorspronkelijk had geboekt (bv. hotel van een lagere categorie), moet hij u het prijsverschil uitkeren. Als een dergelijke regeling niet mogelijk is of als u goede redenen hebt om het aangeboden alternatief te weigeren en het probleem ernstig is, moet de touroperator een vervoermiddel vinden om u terug te brengen naar de vertrekplaats en moet hij u schadeloosstellen.

Verzamel bewijsmateriaal

Wanneer u meent aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding bij uw terugkeer, is het goed om alle mogelijke bewijsmateriaal te verzamelen: video, foto's, verklaringen van medereizigers …

Schadeloosstelling achteraf

Als een probleem ter plaatse niet op een aanvaardbare manier werd opgelost en u daarvoor een schadeloosstelling wilt, stuur de touroperator en/of het reisbureau dan binnen een maand na uw terugkeer een aangetekende brief. Absoluut vereist is dat u ook ter plaatse een klacht hebt geformuleerd! Die klacht is samen met de aangetekende brief essentieel om later uw rechten te laten gelden, of het nu voor de Geschillencommissie Reizen is of voor de klassieke rechtbank.

Geschillencommissie Reizen

Als er na verloop van vier maanden nog altijd geen minnelijke regeling uit de bus is gekomen, kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen voor een verzoeningsprocedure of een arbitrage: North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.