Dossier

Brexit: wat zijn de gevolgen voor jou?

28 januari 2020

Tot 31/12/2020 is er tussen de EU en het VK een overgangsperiode afgesproken waarin het Europees recht van kracht blijft in het VK. Maar daarna? Hieronder vindt u het antwoord op vragen ivm onlineaankopen.

Online aankopen i.v.m. de Brexit na 31/12/2020

Als ik iets op een Britse website koop, zal ik dan nog dezelfde Europese bescherming genieten als EU-consument?

Alles zal afhangen van het definitieve akkoord dat zal worden gesloten. Bij een exit uit de Europese Unie kan het Verenigd Koninkrijk immers beslissen om de EU-regels inzake consumentenbescherming niet meer toe te passen. In dat geval bepaalt de manier waarop deze aankoop is uitgevoerd het toepasselijk recht.

Als je koopt bij een Britse verkoper die zich tot de Belgische consumenten richt

Je blijft recht hebben op de herroepingstermijn voor aankopen die op afstand zijn gedaan, gedurende ten minste 14 dagen (met terugbetaling van het betaalde bedrag), en op de minimale garantie van 2 jaar op een product (wettelijke conformiteitsgarantie). Dat is echter alleen het geval als je een advertentie voor het product of de dienst bij ons hebt gezien of als de verkoper zijn aanbod duidelijk richt op België (bv. als de website in jouw taal is opgesteld) en op de Europese markt.

Als je koopt bij een Britse verkoper die zijn activiteiten niet specifiek op de EU richt

Als je naar de website bent gegaan zonder een advertentie te zien of als de website niet beschikbaar is in jouw taal, raden we je aan de contractuele voorwaarden te bekijken om na te gaan of je wordt beschermd door het Europese consumentenrecht, de Britse wetgeving of de wetgeving van een ander land.

Ik doe gewoonlijk aankopen op een Britse website in plaats van op de Belgische versie ervan, omdat de prijzen dan meestal lager zijn. Zal dat nog steeds mogelijk zijn?

Tot nu toe is dat mogelijk omdat een nieuwe Europese regelgeving zich sinds 3 december 2018 verzet tegen ongerechtvaardigde geoblokkering. Een Britse verkoper mag je dus niet automatisch doorverwijzen naar de Belgische versie van zijn website (op basis van je nationaliteit, IP-adres of woonplaats) om te voorkomen dat je van interessante aanbiedingen profiteert. Dat blijft zo tijdens de overgangsperiode. 

Na deze overgangsperiode, of in geval van een exit zonder enig akkoord, zal het Verenigd Koninkrijk als een derde staat worden beschouwd en hoeven Britse professionals niet langer het geoblokkeringsverbod in acht te nemen. Europese consumenten kunnen dan worden geblokkeerd of beperkt in hun aankopen op Britse websites en omgekeerd.

Als ik naar het Verenigd Koninkrijk reis, heb ik dan nog toegang tot Netflix, Spotify enzovoort, en tot mijn e-books?

Na de overgangsperiode zal je wellicht in het Verenigd Koninkrijk geen toegang meer tot diensten zoals Netflix, Spotify en Kindle. Deze contentleveranciers zijn dan niet meer onderworpen aan de Europese verplichting om dezelfde diensten te leveren aan hun abonnees wanneer ze zich in een ander Europees land bevinden.

Een probleem met een Britse handelaar of dienstverlener?

Je kunt altijd contact opnemen met onze juridische dienst voor advies over de te volgen procedure.

BEL 02 542 33 33

Een geschil? 

Neem contact op met het Europees Centrum voor de Consument, dat je kan helpen bij een grensoverschrijdend geschil.

naar het ecc

Community

Familie & vrije tijd

mobile

Gerelateerde discussies