Nieuws

Kan ik alles over mezelf laten verdwijnen van internet?

Al je sporen wissen van internet is moeilijk. Want zodra een foto van jou of iets anders over jou eenmaal online is gekomen, kan die info in geen tijd tientallen keer zijn gedeeld en dan heb jij er geen controle meer over. Maar in sommige gevallen kun je wel degelijk gegevens laten wissen én ervoor zorgen dat ze niet via een of andere zoekmachine weer opduiken.

26 oktober 2021
van internet verdwijnen

Het recht op digitale vergetelheid of het recht om te worden vergeten op internet is vrij recent in onze wetgeving. Het omvat in de praktijk deze twee specifieke aspecten:

Het biedt je de kans om persoonlijke gegevens van internet te laten halen als ze ontoereikend zijn, niet ter zake dienend, of niet beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verwerkt.

Het recht om te worden vergeten is niet absoluut

Als je dat recht wilt laten gelden, is het aan jou om in contact te treden met de website in kwestie en de zoekmotor die de info weergaven. Je moet uitleggen waarom je verzoek gerechtvaardigd is. 

Maar:

  • Doordat het recht op digitale vergetelheid niet absoluut is, zul je ook een legitieme reden moeten kunnen aanvoeren die aantoont dat jouw privacy belangrijker is dan de vrijheid van informatie.
  • Het is de webmaster van de website en de zoekmachine die bepaalt of je verzoek terecht is of niet. Als je op een weigering botst, kun je de zaak wel nog voorleggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij helpen je met een stappenplan

Wij beschikken over een dossier waarin we stap voor stap uitleggen wat je moet doen om informatie over jou op een website te laten verwijderen en om gegevens over jou uit zoekresultaten te laten wissen.

Je kunt er ook lezen hoe je je account op social media kunt afsluiten en hoe je je persoonlijke gegevens zo privé mogelijk kunt houden. 

NAAR ONS DOSSIER OVER VOOR ALTIJD VERDWIJNEN VAN INTERNET