Nieuws

In MyData zie je wat de Staat over jou weet

09 maart 2022
MyData: overzicht van wat de Staat over jou weet

De Belgische overheid beschikt over diverse databanken waar de persoonlijke gegevens van de Belgen in worden verzameld. Daar werd een overzicht van gemaakt op de website MyData. Je zult daar echter niet jouw persoonsgegevens terugvinden, je kunt er alleen zien wie wat over jou te weten kan komen.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering die onder meer belast is met de Privacy, lanceerde in 2021 "Operatie Transparantie". Door de coronacrisis en het feit dat men almaar vaker persoonsgegevens moet geven, was immers de bezorgdheid gegroeid over de mogelijke kruising van al die gegevens en mogelijke misbruiken.

De website MyData is de eerste verwezenlijking van dat project.

Wie kan wat over jou te weten komen?

MyData bevat een overzicht van de persoonsgegevens die zowat 60 verschillende federale overheidsinstanties verzamelen. Je kunt er alleen zien tot welke soort informatie over jou een bepaalde overheidsinstantie toegang heeft, waarvoor ze die gegevens verzamelt en met wie ze die binnen het wettelijke kader mag uitwisselen. Je persoonsgegevens zelf daarentegen zijn op die website niet te vinden.

Je kunt op twee verschillende manieren iets opzoeken op de website:

  • Je kiest een bepaalde categorie van gegevens. Je wilt bijvoorbeeld weten wie toegang heeft tot jouw persoonlijke en familiegegevens (je identificatiegegevens, je biometrische gegevens …), de gegevens over je leefgewoonten en vrije tijd, de gegevens over je gezondheid, je financiële gegevens, het overzicht van je vorige huwelijken en verbintenissen, je huwelijk of huidige vorm van samenleven …
  • Je kiest een specifieke federale overheidsinstelling, bijvoorbeeld de FOD Financiën, de FOD Jusititie, het Ministerie van Landsverdediging …

Je zult er niet veel wijzer van worden

Denk maar beter niet dat je op MyData zult kunnen lezen waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens concreet dient. De website is vooral administratief, hij is niet echt gebruiksvriendelijk. Als leek zul je niet makkelijk je weg vinden in de informatie die werd bijeengesprokkeld.

De verdienste van de nieuwe website is wel dat je nu op één plaats moet kunnen zien welke overheidsinstantie tot welke soort persoonsgegevens toegang heeft, terwijl je dat vroeger aan elke instantie apart zou hebben moeten vragen. Maar hij is niet volledig (momenteel hebben nog niet alle instanties de nodige input gegeven) en hij is niet duidelijk genoeg.

Persoonsgegevens verdienen het te worden beschermd

MyData is een eerste stap naar meer transparantie. Hopelijk zullen nog andere initiatieven worden genomen om de wettelijke regels over de bescherming van de persoonsgegevens te verbeteren. De coronacrisis heeft immers aangetoond dat het risico bestaat dat het mis loopt met de beveiliging. Er is dus een inhaalbeweging nodig om de rechten van de burger beter te beschermen.

Ligt het gebruik van persoonsgegevens (ook die welke je zelf verspreidt via mail, sociale media enz.) je na aan het hart? Neem dan zeker een kijkje op DigiGuide. Op dat platform hebben we allerlei tips en tutorials verzameld over de bescherming van je persoonsgegevens.

ONTDEK ONS DIGIGUIDEPLATFORM