Nieuws

Wij eisen veiliger speelgoed voor de allerkleinsten

15 maart 2015
veiliger speelgoed

De gezondheid van onze kinderen is een hot topic op deze Dag van de Consument. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige fabrikanten nog altijd formamide toevoegen aan vloerpuzzels en speelgoed uit mousse voor kindjes tot 3 jaar. Aangezien dat een giftige stof is, zou dit verboden moeten worden.

Formamide is een reprotoxische stof (giftig voor de voortplanting), die bovendien irriterend is voor ogen, luchtwegen en huid. Maar fabrikanten benutten het graag, omdat de stof goedkoop en gemakkelijk te gebruiken is.

Te lakse wetgeving

De Franse gezondheidsdienst ANSES raadt aan om de blootstelling van jonge kinderen aan formamide te vermijden. En een Frans decreet legt voor formamide in vloerpuzzels een limiet op van 200 mg/kg. Aanvankelijk koos België voor dezelfde drempelwaarde. Maar nu heeft de overheid beslist om zich te schikken naar een Europese norm die voor alle kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (zogenaamde CMR) in speelgoed een grenswaarde vooropstelt van 5 000 mg/kg. Hetzij 25 keer meer! 

Verontrustende resultaten

Wij analyseerden 14 vloerpuzzels en 3 speelgoedkubussen uit mousse, om na te gaan of ze formamide bevatten.  Bij 5 vloerpuzzels (1 uit Spanje, 1 uit Portugal, 1 uit Italië en 2 uit Tsjechië) bleek de concentratie hoger te liggen dan 200 mg/kg. Dat was eveneens het geval bij 2 sets kubussen van Toys’r’us verkocht in Frankrijk en België (via hun website). De fabrikant blijft deze giftige stof gebruiken in ander speelgoed uit mousse, aangezien het decreet enkel geldt voor vloerpuzzels. Bovendien liet hij ons zonder enige schaamte weten dat er voor vloerpuzzels een speciale formule zonder formamide wordt gebruikt voor de Franse, Belgische en Duitse markt -  waar de wetgeving strikter is (of was) - en een formule met het goedkopere formamide voor de rest van Europa.

Voor de veiligheid van onze kinderen

Om het giftige formamide te laten verdampen, kunt u speelgoed uit mousse het best in een aparte kamer uitpakken en laten luchten, het liefst een maand lang.

Wat wij verder eisen: 

  • Een herziening van de grenswaarde van 5 000 mg/kg formamide voor speelgoed uit mousse op basis van ethyleenvinylacetaat (EVA), zoals vastgelegd in de Speelgoedrichtlijn. In plaats van een grenswaarde voor alle CMR zou er voor elke chemische stof afzonderlijk een grenswaarde moeten worden bepaald.  
  • De Belgische wet moet naar het voorbeeld van de Franse een limiet van 200 mg/kg formamide opleggen, niet alleen voor vloerpuzzels, maar voor al het baby- en peuterspeelgoed in mousse.