Nieuws

5 extra dagen vaderschapsverlof vanaf 1 januari

23 december 2020

Toekomstige vaders zullen na de bevalling meer verlof krijgen om luiertjes te verschonen. Het vaderschapsverlof wordt op 1 januari 2021 verhoogd van 10 naar 15 dagen.

Vanaf 1 januari 2021 mogen nieuwe papa’s 15 dagen vaderschapsverlof nemen. Dat is een verhoging met vijf dagen. De voorwaarden zijn dezelfde gebleven. De vaders mogen de 15 dagen (of 30 halve dagen) vrij kiezen (allemaal tegelijk of gespreid in de tijd), maar ze moeten deze dagen opnemen in de eerste vier maanden na de bevalling.

Op 1 januari 2023 wordt het vaderschapsverlof opnieuw verlengd met vijf dagen. Dan zullen vaders in totaal twintig dagen verlof krijgen.

Vergoeding aanvragen

De eerste drie dagen van het vaderschaps- of geboorteverlof van loontrekkenden worden betaald door de werkgever. Voor de andere dagen moeten ze een vergoeding aanvragen bij hun ziekenfonds. Zelfstandigen moeten aankloppen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Loontrekkenden ontvangen 82 % van hun brutosalaris (geplafonneerd), zelfstandigen krijgen een dagvergoeding van € 83,26 (€ 41,53 voor een halve dag).

Ook voor meeouders

Het vaderschapsverlof was aanvankelijk beperkt tot werknemers en ambtenaren die een vaderschapsband met het pasgeboren kind konden aantonen. Sinds mei 2019 is de regeling uitgebreid tot zelfstandigen en meeouders. Een meeouder heeft geen biologische relatie met het kind, maar kan toch aanspraak maken op geboorteverlof omdat hij/zij de echtgeno(o)t(e) van de moeder is, of wettelijk of langdurig (minimaal drie jaar) met haar samenwoont.

Meer details over het vaderschaps- en geboorteverlof vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Heb je vragen?

Bel onze juridische dienst op nummer 02 542 34 34, maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag).

bel de juridische dienst