Nieuws

Luiers voor baby's: geen reden tot paniek

23 januari 2019

In de media duiken de laatste dagen allerlei berichten vanuit Frankrijk op omtrent de aanwezigheid van “gevaarlijke” chemische stoffen in luiers voor baby’s. Onze tests zijn echter geruststellend.

Een luiertest die werd uitgevoerd door het Franse veiligheidsagentschap voor voeding, leefmilieu en werk (ANSES) doet de laatste dagen flink wat stof opwaaien bij onze zuiderburen. De test legt de aanwezigheid bloot van chemische stoffen die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor baby’s, zoals parfums en dioxines. De Franse overheid vraagt dan ook aan fabrikanten om dergelijke stoffen zo snel mogelijk uit hun producten te weren.

Problemen in het verleden

Ook wij testen geregeld met andere Europese consumentenorganisaties de kwaliteit én de veiligheid van luiers. In 2015 toonde één van onze tests met luiers die op de Europese markt verkocht waren, de aanwezigheid aan van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in 4 van de 11 luiers. Het is onrustwekkend om vast te stellen dat deze potentieel kankerverwekkende stoffen terug in te vinden zijn in babyproducten.

Nog in 2015 waren de testresultaten van luiers die enkel te koop waren op de Belgische markt, geruststellender. Tien van de twaalf geteste luiers vertoonden toen geen enkel spoor van PAK. In de luier van het huismerk Delhaize troffen we een minieme hoeveelheid aan, hoewel er geen sprake was van gevaar voor vergiftiging, en het model van Lidl Always Day& Night bevatte te veel PAK’s volgens de organisatie die de test uitvoerde.

Geruststellende resultaten

In onze recentste test, waarvan je resultaten kunt lezen in ons magazine van februari dat over enkele dagen zal worden verstuurd, gingen de experts bij 10 verschillende merken van luiers op zoek naar ongewenste chemische stoffen, zoals allergenen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) of herbiciden. Gelukkig vonden ze in geen van de geteste luiers allergenen of PAK’s terug. Ook herbiciden vormden nergens een echt probleem. Wel vonden we minieme sporen van glyfosaat terug in de (ecologische!) luiers van Moltex en nog geringere hoeveelheden in de (nietecologische) luiers van Kruidvat. Maar zeker geen reden tot paniek: de aangetroffen hoeveelheden zijn dermate gering dat er absoluut geen reden is tot bezorgdheid.

Merk wel op dat de luiers van Delhaize en Carrefour (luiers die bij voorgaande tests problemen vertoonden) ditmaal niet zijn opgenomen in de resultaten omdat de producenten de samenstelling van hun product aanpasten op het moment van onze testen.

Het verschil in de testresultaten tussen onze studie en die van het Franse ANSES zijn waarschijnlijk te verklaren door de keuze om verschillende stoffen en merken te onderzoeken.

Gevraagd: meer controles

Wij onderschrijven echter de eis van de Franse veiligheidsagentschap aan de producenten van luiers om de gebruikte grondstoffen beter te controleren op herkomst en te stoppen met het gebruik van allergenen uit parfum in het productieproces. Meer controles op producten die gericht zijn naar een kwetsbare doelgroep zoals baby’s zijn ook noodzakelijk.

Raadpleeg de resultaten van onze recentste test in het magazine van februari

Community

Familie & vrije tijd

mobile

Gerelateerde discussies