Nieuws

Veel fijnstof op de weg naar school

28 augustus 2018

Of ze nu stappen, fietsen of meerijden in de auto, kinderen op weg naar school ademen dagelijks ongezonde lucht in. Ze krijgen een toxische cocktail van fijne chemische deeltjes binnen. Dat blijkt uit een onderzoek op het dagelijkse traject van drie gezinnen.

Omdat de gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling aanzienlijk zijn, hebben we onderzocht of kinderen te veel vuile lucht inademen op hun schooltraject. We vroegen drie gezinnen om gedurende 24 schooldagen de luchtkwaliteit te meten terwijl ze van huis naar school gingen, en omgekeerd. Ze deden dat met een klein draagbaar toestel dat het fijnstof (PM2,5) in de lucht meet. De metingen werden uitgevoerd in Gent (op de fiets), Brussel (in de auto) en Namen (te voet).

Hoge concentraties tijdens spitsuur

Hoewel we geen algemene conclusies mogen trekken uit dit beperkte onderzoek, zijn de resultaten niet minder verontrustend. We constateerden verhoogde concentraties fijnstof op bijna het hele traject dat de drie gezinnen aflegden, vooral tijdens het spitsuur in de buurt van de scholen. Na de spits zakken de concentraties.

Het verkeer blijft een van de grootste luchtvervuilers. Dat hoeft niet te verbazen: de spits duurt steeds langer, het aantal auto’s in de file blijft stijgen, en veel ouders laten hun auto stationair draaien voor de schoolpoort, hoewel dat verboden is.

De lucht binnen in de auto’s blijkt het minst vervuild. Dat komt doordat de filters van de nieuwste auto’s erg goed werken.

Extra maatregelen nodig

Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid (astma, ziekten aan de luchtwegen, verlaagde longfunctie) en vooral voor die van kinderen, die in verhouding tot hun gewicht meer lucht inademen. Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is het duidelijk: zelfs lage concentraties fijnstof hebben een invloed op onze gezondheid. Lokale, regionale en Europese overheden moeten dus extra maatregelen nemen.

In ons land kunnen we beginnen met het aanpakken van bestuurders die hun auto stationair laten draaien aan de school en die de 30 km/u-zones niet respecteren. Verder moeten er meer lage-emissiezones komen en moeten fietsers op fietspaden buiten het verkeer kunnen rijden.

Er zijn nog andere maatregelen mogelijk: de straten in de buurt van de scholen verkeersarm maken, meer “schoolstraten” inrichten (die vlak voor en vlak na school worden gesloten voor auto’s) en parkeren voor de school verbieden. Ouders kunnen een beurtrol organiseren waarbij ze een vast wandel- of fietstraject afleggen en kinderen onderweg oppikken.

Lees het volledig artikel over dit onderwerp (Test Aankoop magazine #633)

Community

Familie & vrije tijd

mobile

Gerelateerde discussies