Dossier

Geboorte van een kind en de fiscus

24 oktober 2017
KINDEREN TEN LASTE

24 oktober 2017
Is er een baby op komst? Dan zul je op een aantal interessante belastingvoordelen kunnen rekenen. Maar hou toch maar beter een potje opzij voor de belastingafrekening ... De moederschapsuitkering kan je immers een fiscale kater bezorgen.

Er verandert veel

Een kindje "kopen" is niet goedkoop. Zonder degelijke hospitalisatieverzekering moet je voor een bevalling in een ziekenhuis al snel meer dan € 1 000 uit eigen zak neertellen. En dan zijn er nog de kosten van de verzorging van een baby (luiers, voeding, kleertjes …) en eventueel de kinderopvang. Gelukkig kun je in zekere mate op fiscale ruggensteuntjes rekenen.

Ontdek in dit dossier:

  • hoe de fiscus de extra inkomsten zal aanpakken waar je dankzij de komst van de baby op mag rekenen;
  • in welke mate de geboorte van een kind impact kan hebben op de belastingrekening die je op basis van je jaarlijkse aangifte zult krijgen;
  • dat je voortaan eventueel minder onroerende voorheffing zult moeten betalen voor het huis waarin je woont.

Alvast deze tips: 

  • Vraag tijdig het kraamgeld en de kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds (of het sociaal verzekeringsfonds als je zelfstandige bent). 
  • Als je in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest woont en twee kinderen ten laste hebt, is het aan jou om de vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen (ook wanneer je slechts de huurder bent!). 
  • Ga op voorhand na of de kinderopvang die je in gedachten hebt, wel aan de voorwaarden voldoet om recht te geven op belastingvoordeel. Kan men jou een fiscaal attest bezorgen? Weet ook dat je voor de kinderopvang slechts € 11,20 per dag mag aangeven.
  • Een kind jonger dan drie jaar geeft recht op een extra belastingvrijstelling. Als je gebruik wilt maken van dat voordeel, mag je evenwel geen belastingvoordeel genieten met de kinderopvangkosten! Met een belastingberekeningsprogramma kun je uitrekenen welk van de twee voor jou de meest voordelige keuze is.

MAAK SIMULATIES MET ONZE FISCALE SOFTWARE MULTITAX 


Afdrukken Versturen via e-mail