Dossier

Fiscale weetjes voor als je een baby verwacht

05 september 2022
KINDEREN TEN LASTE

Is er een baby op komst? Dan zul je op een aantal interessante belastingvoordelen kunnen rekenen. Maar hou toch maar beter een potje opzij voor de belastingafrekening ... De moederschapsuitkering kan je immers een fiscale kater bezorgen.

Er verandert veel

Een kindje krijgen is geen goedkope aangelegenheid. Zonder degelijke hospitalisatieverzekering moet je voor een bevalling in een ziekenhuis al snel meer dan € 1 000 uit eigen zak neertellen. En dan zijn er nog de kosten van de verzorging van een baby (luiers, voeding, kleertjes …) en eventueel de kinderopvang. Gelukkig kun je in zekere mate op fiscale ruggensteuntjes rekenen.

Ontdek in dit dossier:

  • hoe de fiscus de extra inkomsten zal aanpakken waar je dankzij de komst van de baby op mag rekenen;
  • in welke mate de geboorte van een kind impact kan hebben op de belastingrekening die je op basis van je jaarlijkse aangifte zult krijgen;
  • dat je voortaan eventueel minder onroerende voorheffing zult moeten betalen voor het huis waarin je woont.

Alvast deze tips: 

  • Vraag tijdig het kraamgeld en de kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds (of het sociaal verzekeringsfonds als je zelfstandige bent). 
  • Als je in het Waals Gewest woont en twee kinderen ten laste hebt, is het aan jou om de vermindering van de onroerende voorheffing de eerste keer aan te vragen. 
  • Ga op voorhand na of de kinderopvang die je in gedachten hebt, wel aan de voorwaarden voldoet om recht te geven op belastingvoordeel. Kan men jou een fiscaal attest bezorgen? Weet ook dat het bedrag dat je fiscaal kunt inbrengen per dag kinderopvang, beperkt is.
  • Een kind jonger dan drie jaar geeft recht op een extra belastingvrijstelling. Als je gebruik wilt maken van dat voordeel, mag je evenwel geen belastingvoordeel genieten met de kinderopvangkosten! Met een belastingberekeningsprogramma kun je uitrekenen welk van de twee voor jou de meest voordelige keuze is.

MAAK SIMULATIES MET ONZE FISCALE SOFTWARE MULTITAX