Nieuws

Wanneer doe ik er goed aan om een testament op te stellen?

Een testament is voor mensen die de zaken liever niet op hun beloop laten. Met een testament beslis je tijdens je leven wat er met je bezittingen zal moeten gebeuren wanneer jij er niet meer bent.

24 februari 2022
wanneer kan een testament interessant zijn

Zodra je een en ander bezit, kan het de moeite lonen om eens stil te staan bij wat er later met je bezittingen zal gebeuren als jij er niet meer bent en je tijdens je leven alles op zijn beloop hebt gelaten. Want wil je daar om de een of andere reden van afwijken, dan kan het een goed idee zijn om je wilsbeschikkingen over je vermogen in een testament vast te leggen. 

Een testament kan interessant voor je zijn als …

… je wilt dat je partner van je erft maar jullie niet getrouwd zijn en evenmin een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd;
… je iemand anders dan een wettelijke erfgenaam iets van jou wilt laten erven, bijvoorbeeld je kleinkinderen (terwijl hun ouders nog leven), je pluskinderen, je petekind of een goede vriend;
… je aan een bepaalde erfgenaam méér wilt nalaten dan aan een andere, bijvoorbeeld wanneer je wilt dat de partner met wie je wettelijk samenwoont, méér erft dan wat hem volgens de wet toekomt;
… je zelf wilt bepalen wat precies van je bezittingen naar welke erfgenaam moet gaan, omdat je geen ruzie wilt later bij de verdeling van je nalatenschap.

Een testament betreft je vermogen

Met een testament neem je beslissingen over je vermogen voor wanneer jij er niet meer bent. 

Een testament is dus niet bedoeld om schriftelijk vast te leggen wat er met je lichaam moet gebeuren wanneer je zwaar ziek wordt of wanneer je bent overleden. Hoe je dat kunt aanpakken, kun je lezen in ons onlinedossier over het voorbereiden van je levenseinde.

Je hoeft geen jurist te zijn om een testament op te stellen

Zolang je geen ingewikkelde juridische constructie voor ogen hebt, kun je zelf een testament opstellen. Volledig gratis, wat niet het geval is als je een beroep doet op een notaris of gebruik maakt van een onlineplatform zoals Legacio.

Zit je met een vraag?

Als je niet zeker bent wie wat van jou zal erven als je geen testament maakt, kun je dat uitzoeken met een tool op onze website.

Wil je graag wat uitleg over hoe je zelf een testament kunt opstellen, wat je allemaal kunt regelen in een testament, of er zaken zijn die absoluut moeten en andere die niet kunnen enz.? Dan verwijzen we je graag naar ons dossier over hoe je zelf een testament kunt opstellen. Je zult er onder meer concrete voorbeelden van formuleringen vinden.

Je kunt met je vragen over erfrecht ook altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst, elke dinsdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur op het nummer 02 542 33 68.

BEL EEN EXPERT VAN DE ADVIESDIENST