Nieuws

Hoe meer erfgenamen, hoe meer kans op conflicten

26 februari 2014
Hoe meer erfgenamen, hoe meer kans op conflicten

Wij zochten uit welke ervaringen de Belg heeft met erfenissen. De kans op onenigheid bij de verdeling blijkt groter naarmate er meer erfgenamen zijn. En de meeste erfdelen hebben een totale waarde tussen € 10 000 en € 50 000.

Zal ik erven? Hoeveel successierechten zal ik moeten betalen? Hoe kan ik aan successieplanning doen? Het antwoord op die en tal van andere vragen vindt u hier:

We voerden tussen half mei en eind juni 2013 een grootschalige enquête uit waarin we een antwoord zochten op twee grote vragen: welke ervaringen hebben onze landgenoten met erfenissen en hoe plannen ze hun eigen nalatenschap? We ontvingen 762 antwoorden van personen die representatief zijn voor de Belgische bevolking. Daarnaast zamelden we ook 2 034 antwoorden in via een online-enquête.

Ontevreden over de notaris

De meeste respondenten (67 %) hebben al ten minste één keer in hun leven geërfd. Indien de overledene zijn laatste wil had vastgelegd in een testament, was dat in bijna de helft van de gevallen opgesteld door een notaris. Helaas is ongeveer 22 % van degenen die ooit te maken hebben gehad met een notaris, daar zeer ontevreden over. Ongeveer 2 % heeft zelfs een klacht ingediend bij de Kamer van Notarissen. De belangrijkste redenen voor die ontevredenheid: de notaris is traag (om brieven te schrijven, om mensen te contacteren …) en hij kost veel.

Wat erft de Belg gewoonlijk? Voornamelijk geld (74 % van de respondenten) en vastgoed (66 %). In de meeste gevallen (43 %) schommelt de totale waarde per erfdeel tussen € 10 000 en € 50 000.

Na een overlijden van een familielid ontstaan soms spanningen tussen de erfgenamen. Bij 13 % van de respondenten mondde dat uiteindelijk in een conflict uit. Hoe meer erfgenamen, hoe groter de kans op onenigheid, zo blijkt uit de enquête. De hoofdreden voor onenigheid is de verdeling van de erfenis (47 %).

Schenken om later minder aan de fiscus te moeten afstaan

Ongeveer 53 % van de respondenten overweegt maatregelen te nemen om zo veel mogelijk aan de erfgenamen te kunnen nalaten. Bijna een derde heeft al zo'n regeling getroffen. Het is niet verwonderlijk dat het meestal om een schenking gaat via een bankoverschrijving want die formule is erg eenvoudig en fiscaal interessant. Andere vaak aangehaalde methodes zijn de handgift en de notariële schenking.

Bijna 10 % van de respondenten bleek een testament te hebben opgesteld.