Nieuws

Groene begrafenissen: beperkte mogelijkheden in België

31 oktober 2017
Groene begrafenis

Een kist uit karton en een lijkwade zijn voortaan toegelaten, alleszins in Vlaanderen en in Brussel. Maar voor meer verregaande processen zoals cryomeren, resomatie of humusatie blijkt het voorlopig nog te vroeg.

In België kan een stoffelijk overschot enkel worden begraven of gecremeerd. Maar deze technieken hebben een duidelijke impact op het milieu en op de volksgezondheid. Een begrafenis kan de bodem en het oppervlaktewater vervuilen doordat het stoffelijk overschot in de bodem gaat afbreken. Daarnaast komen uit de kist verschillende schadelijke stoffen vrij, zoals zware metalen, geneesmiddelenresidu’s, pesticiden, endocriene verstoorders enz. Crematie kost dan weer fossiele brandstoffen en doet vervuilende stoffen in de lucht terechtkomen.

Milieuvriendelijkere opties

In Brussel en in Vlaanderen is het mogelijk om je te laten begraven in een lijkwade. In Wallonië is dit tot op heden verboden. Hetzelfde regionale verschil zien we met betrekking tot een kist uit karton, die ook ecologischer (in het geval van een begrafenis, geen crematie) en goedkoper (ongeveer € 150) is.

Na een crematie kun je kiezen voor een urne uit gerecycleerd hout, klei of plantaardig materiaal. En vervolgens, bij de begrafenis, voor een graf zonder grafsteen omdat die een grote milieu-impact heeft door de ontginning, het kappen en het transport, vaak vanuit Azië.

Futuristische technieken zijn nog verboden

Sommige nieuwe technieken om een stoffelijk overschot te behandelen zijn in andere landen toegestaan, maar blijven bij ons voorlopig verboden. Het gaat dan om cryomeren of vriesdrogen (het stoffelijk overschot wordt bevroren en dan ondergedompeld in vloeibare stikstof om het breekbaar te maken) en resomatie of hydrolyse (het lichaam wordt opgelost in een zuurbad). Wat betreft humusatie (het lichaam vergaat tot compost) loopt er momenteel een petitie (in het Frans) voor de legalisering hiervan in België.