Nieuws

Waarom een duolegaat in Vlaanderen binnenkort geen goed idee meer is

15 maart 2021
duolegaat afschaffing in Vlaanderen

Het zal in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 niet meer interessant zijn om verre familie of vrienden in een testament te bevoordelen via een duolegaat. Je zult onder meer gebruik kunnen maken van een nieuwe formule, de vriendenerfenis. Pas je testament zo nodig tijdig aan.

In Vlaanderen zal het vanaf 1 juli 2021 niet langer mogelijk zijn om erfbelasting te besparen via de techniek van het duolegaat. 

De formule op zich wordt niet geschrapt, dus het blijft mogelijk om je nalatenschap in een testament te spreiden over een "gewone" erfgenaam en een liefdadigheidsinstelling, waarbij die laatste de volledige rekening van de erfbelasting op zich neemt. Maar je zult er je "gewone" erfgenaam niet meer fiscaal mee kunnen bevoordelen. Wat in de praktijk toch het hoofddoel was.

Als je graag iets zou willen nalaten aan een verre verwant of een niet-familielid zonder dat die daar veel erfbelasting op verschuldigd is, kun je vanaf 1 juli 2021 evenwel gebruik maken van de zogenoemde vriendenerfenis.

Maar ook de liefdadigheidsinstellingen zullen niet het kind van de rekening zijn als duolegaten eenmaal einde verhaal zijn in Vlaanderen. Er zal voor hen een nog interessanter fiscaal regime gelden als zij erven.

Gunstregeling voor beste vrienden

De "vriendenerfenis" betekent dat wanneer je een deel van je erfenis in een testament aan een “beste vriend” nalaat, die in aanmerking kan komen voor het laagste tarief dat bestaat voor de erfbelasting: 3 % (zoals voor erfgenamen in eerste graad, bijvoorbeeld je kinderen) in plaats van het normale tarief van 25 %. Het bedrag dat je tegen dat voordelig tarief kunt nalaten, is wel beperkt tot € 15 000. Op die manier kan de betrokkene maximaal € 3 300 besparen.

Gunstregeling voor het goede doel

Liefdadigheidsinstellingen zullen vanaf 1 juli 2021 nul komma nul erfbelasting moeten betalen als je hen iets nalaat via je testament. 

Idem dito overigens als je bij leven een schenking doet voor het goede doel: de liefdadigheidsinstelling zal 0 % schenkbelasting verschuldigd zijn. 

Staat er al een duolegaat in je testament?

Als je overlijdt nog vóór de nieuwe Vlaamse wetgeving van kracht is, zal je duolegaat nog altijd geldig zijn en zul je je "gewone" erfgenaam kunnen bevoordelen zoals je oorspronkelijk voor ogen had.

Als je pas na 1 juli 2021 overlijdt, zal het duolegaat nog altijd geldig zijn maar in dat geval zal het geen besparing aan erfbelasting meer opbrengen. Het bedrag dat het goede doel krijgt om de erfbelasting van je "gewone" erfgenamen te betalen, zal deel uitmaken van de belastbare grondslag waarop de erfbelasting van die erfgenamen wordt berekend. Op die manier kunnen zij dus geen erfbelasting meer besparen. Je hebt er daarom alle belang bij om je testament vóór 1 juli 2021 aan te passen of te laten aanpassen, of misschien zelfs om een schenking te overwegen. 

Nog vragen?

Zoeken naar een manier om de erfbelasting op een volkomen wettelijke manier te beperken heet successieplanning. Je kunt daar alles over lezen in dit dossier

Wil je weten welk tarief op jouw nalatenschap zal worden toegepast? Je krijgt een mooi overzicht in onze tabellen.

Je kunt op dinsdag met al je vragen over nalatenschappen terecht bij de experts van onze advieslijn Erfrecht op het nummer 02 542 33 68, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur.

BEL 02 542 33 68