Dossier

Testament voor de doe-het-zelver

26 april 2021
testament-voor-de-doe-het-zelver

Je wilt je laatste wilsuiting zwart op wit vastleggen, zonder een notaris in te schakelen? Dat is perfect mogelijk. Enkele praktische wenken.

Eigenhandig te schrijven

Je kunt altijd een notaris inschakelen om een testament op te stellen. Maar daar zijn kosten aan verbonden. Die kun je voorkomen met een eigenhandig testament. Dat houdt in dat je je wilsbeschikking zelf volledig met de hand schrijft, het document dateert en ondertekent. Een testament dat je op de computer hebt getikt of door iemand anders hebt laten schrijven, is dus niet rechtsgeldig, ook al onderteken je het zelf.

Er zijn geen vaste regels voor de formulering. Zorg er gewoon voor dat er niet de minste twijfel kan bestaan over je identiteit en die van je legatarissen, en dat je wilsbeschikking precies en ondubbelzinnig is opgesteld.

Waar moet je op letten?

  • Hou je aan de wettelijke erfrechtregels als je de gebruikelijke spelregels voor de verdeling van je nalatenschap naar je hand wilt zetten, bv. door een persoon die normaliter niet van jou zou erven, bij je overlijden toch in jouw vermogen te laten delen, of door een van je wettelijke erfgenamen extra te bevoordelen: je mag bepaalde erfgenamen hun “reserve” niet ontnemen, je mag niets nalaten aan je arts … 
  • Schrijf je testament bij voorkeur op één enkel blad, hoe groot ook. Zo voorkom je dat een deel verloren gaat of dat er verwarring ontstaat. Kun je niet anders dan méér dan één blad te gebruiken, nummer dan elk blad. 
  • Schrijf duidelijk dat het om je testament gaat, en vermeld hoeveel exemplaren je ervan in omloop hebt gebracht.
  • Geef je identiteit zo nauwkeurig mogelijk op. Als getrouwde vrouw of weduwe gebruik je het best je meisjesnaam.
  • Vermijd zo veel mogelijk verwijzingen, doorhalingen en doorstrepingen. Maak je er toch, vermeld dan in de marge het aantal doorstreepte of doorgehaalde woorden, met je paraaf of handtekening ernaast, zodat er geen twijfel over kan bestaan dat de aanpassingen van jou afkomstig zijn. 
  • Citeer alle personen die je wilt bevoordelen, met hun naam en voornaam, en voeg hun adres toe.
  • Dateer en teken je testament op het blad zelf. 
  • Wil je achteraf nog iets toevoegen aan de tekst, dan mag je dat op hetzelfde blad doen, maar vergeet niet om de toevoeging te dateren en te tekenen. 
  • Het is niet mogelijk om je testament samen met iemand anders (bv. je partner) te maken, of zelfs maar om hetzelfde blad papier te gebruiken. Ieder moet zijn eigen document opstellen.
  • Een testament is minder geschikt voor specifieke wensen over je begrafenis: als je testament niet tijdig wordt gevonden, is dat een maat voor niets. Spreek daar beter vooraf over met je naaste familie of geef je schriftelijke instructies apart.

Veiligheidsmaatregelen

Vrees je dat een benadeelde erfgenaam je eigenhandig testament zou kunnen laten verdwijnen, dan kun je het eventueel in twee of meer volledig identieke, met de hand geschreven exemplaren opmaken. Stop ze op verschillende plaatsen weg of geef ze aan diverse personen, bv. aan al wie er belang bij heeft dat het testament wordt uitgevoerd. Of laat je testament inschrijven in het centraal register van de laatste wilsbeschikkingen. Daarvoor moet je het document bij een notaris in bewaring geven, en daar wordt melding van gemaakt in het bewuste register. Hier zijn wel (beperkte) kosten aan verbonden.

Community