Dossier

Testament voor de doe-het-zelver

29 augustus 2018
testament-voor-de-doe-het-zelver

U wilt uw laatste wilsuiting zwart op wit vastleggen, zonder een notaris in te schakelen? Dat is perfect mogelijk. Enkele praktische wenken.

Eigenhandig te schrijven

U kunt altijd een notaris inschakelen om een testament op te stellen. Maar daar zijn kosten aan verbonden. Die kunt u voorkomen met een eigenhandig testament. Dat houdt in dat u uw wilsbeschikking zelf volledig met de hand schrijft, het document dateert en ondertekent. Een testament dat u op de computer hebt getikt of door iemand anders hebt laten schrijven, is dus niet rechtsgeldig, ook al ondertekent u het zelf.
Er zijn geen vaste regels voor de formulering. Zorg er gewoon voor dat er niet de minste twijfel kan bestaan over uw identiteit en die van uw legatarissen, en dat uw wilsbeschikking precies en ondubbelzinnig is opgesteld.

Waar moet u op letten?

  • Hou u aan de wettelijke erfrechtregels als u de gebruikelijke spelregels voor de verdeling van uw nalatenschap naar uw hand wilt zetten, bv. door een persoon die normaliter niet van u zou erven, bij uw overlijden toch in uw vermogen te laten delen, of door een van uw wettelijke erfgenamen extra te bevoordelen: u mag bepaalde erfgenamen hun “reserve” niet ontnemen, u mag niets nalaten aan uw arts … 
  • Schrijf uw testament bij voorkeur op één enkel blad, hoe groot ook. Zo voorkomt u dat een deel verloren gaat of dat er verwarring ontstaat. Kunt u niet anders dan méér dan één blad te gebruiken, nummer dan elk blad. 
  • Schrijf duidelijk dat het om uw testament gaat, en vermeld hoeveel exemplaren u ervan in omloop hebt gebracht.
  • Geef uw identiteit zo nauwkeurig mogelijk op. Als getrouwde vrouw of weduwe gebruikt u het best uw meisjesnaam.
  • Vermijd zo veel mogelijk verwijzingen, doorhalingen en doorstrepingen. Maakt u er toch, vermeld dan in de marge het aantal doorstreepte of doorgehaalde woorden, met uw paraaf of handtekening ernaast, zodat er geen twijfel over kan bestaan dat de aanpassingen van u afkomstig zijn. 
  • Citeer alle personen die u wilt bevoordelen, met hun naam en voornaam, en voeg hun adres toe.
  • Dateer en teken uw testament op het blad zelf. 
  • Wilt u achteraf nog iets toevoegen aan de tekst, dan mag u dat op hetzelfde blad doen, maar vergeet niet om de toevoeging te dateren en te tekenen. 
  • Het is niet mogelijk om uw testament samen met iemand anders (bv. uw partner) te maken, of zelfs maar om hetzelfde blad papier te gebruiken. Ieder moet zijn eigen document opstellen.
  • Een testament is minder geschikt voor specifieke wensen over uw begrafenis: als uw testament niet tijdig wordt gevonden, is dat een maat voor niets. Spreek daar beter vooraf over met uw naaste familie of geef uw schriftelijke instructies apart.

Veiligheidsmaatregelen

Vreest u dat een benadeelde erfgenaam uw eigenhandig testament zou kunnen laten verdwijnen, dan kunt u het eventueel in twee of meer volledig identieke, met de hand geschreven exemplaren opmaken. Stop ze op verschillende plaatsen weg of geef ze aan diverse personen, bv. aan al wie er belang bij heeft dat het testament wordt uitgevoerd. Of laat uw testament inschrijven in het centraal register van de laatste wilsbeschikkingen. Daarvoor moet u het document bij een notaris in bewaring geven, en daar wordt melding van gemaakt in het bewuste register. Hier zijn wel (beperkte) kosten aan verbonden.