Dossier

Schenkingsrechten per gewest onder de loep

27 april 2016
schenking

27 april 2016

Vlaanderen heeft in juli 2015 zijn schenkbelasting op onroerende goederen drastisch verlaagd. Brussel en Wallonië zijn op 1/1/2016 gevolgd. Een overzicht van de nieuwe tarieven.

Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?

De schenkbelasting hangt af van:
  • het gewest waar de schenker woont;
  • de waarde van het deel dat de begiftigde ontvangt;
  • de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde.
In Vlaanderen en in Wallonië spelen uitzonderlijk ook andere criteria een rol wanneer een specifiek gunsttarief van toepassing is.

Wat de normale schenkbelasting betreft, die is sinds 1/7/2015 goedkoper geworden in Vlaanderen, vooral dan voor schenkingen tussen ooms en tantes en neven en nichten of tussen personen zonder familieband. Daarnaast werden de tarieven vereenvoudigd. Er zijn nog slechts twee tariefcategorieën in plaats van vier: voor een schenking tussen familieleden in rechte lijn of tussen partners, en voor een schenking tussen andere personen. In Brussel gelden sinds 1/1/2016 identiek dezelfde regels. 

Wallonië van zijn kant heeft op 1/1/2016 eveneens lagere tarieven ingevoerd. Maar die liggen wel iets hoger dan in de twee andere gewesten. Bovendien werden in dat gewest de vier tariefcategorieën van vroeger behouden.

Voor de schenkbelasting per gewest en de uitwerking van een concreet voorbeeld (de schenking van een welbepaald huis in vijf verschillende hypotheses) verwijzen we naar ons artikel Schenk eens een huis (Budget & Recht 246 van mei/juni 2016, pdf-bestand).