Dossier

Ons erfrecht sinds september 2018

01 september 2018
erfrecht erfbelasting

Sinds 1/9/2018 zijn nieuwe spelregels van toepassing voor het erfrecht. De eerste hervorming betreft het hele land, de tweede alleen Vlaanderen.

Hervorming op twee vlakken

Inzake nalatenschappen zijn er twee soorten regels.

  • Enerzijds de regels uit het burgerlijk recht. Die bepalen wie erft van wie, hoeveel elke erfgenaam krijgt, wie aanspraak kan maken op een wettelijke reserve, hoe je een rechtsgeldig testament kunt maken enz. Die regels zijn federaal, ze worden dus in het hele land op dezelfde manier toegepast. Als je een testament wilt maken, maakt het daardoor niet uit of je in het Vlaams Gewest woont of in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest: het deel waarover je volledig vrij kunt beschikken, is overal hetzelfde en je kinderen zullen overal een even groot erfdeel krijgen. Maar sinds 1/9/2018 zijn een aantal nieuwe spelregels in voege.
  • Anderzijds de fiscale regels. Die bepalen hoeveel erfbelasting (“successierechten”) de erfgenamen zullen moeten betalen. Dat is al geruime tijd geregionaliseerde materie. In Vlaanderen betalen erfgenamen in de regel minder dan in Brussel en Wallonië. Sinds 1/9/2018 is het verschil nog groter. Let wel: dit kan erfgenamen in het hele land aanbelangen. Het is immers het gewest waar de overledene het langst zijn domicilie heeft gehad tijdens de laatste vijf jaar van zijn leven, dat bepaalt welk gewest bevoegd is voor de erfbelasting. Waar de erfgenamen wonen, maakt niets uit. Dus als jij in Schaarbeek of Gembloux woont terwijl je ouders hun oude dag aan de Belgische kust zijn gaan doorbrengen, dan zul jij bij hun overlijden erfbelasting betalen aan het Vlaams Gewest.

De nieuwe spelregels in een notendop

  1. De wettelijke reserve van de kinderen bedraagt nog slechts de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen.
  2. Als ouders hun kinderloos kind overleven, hebben ze niet langer elk recht op minimaal een vierde van de nalatenschap.
  3. Bij het openvallen van de nalatenschap wordt de oorspronkelijke waarde van elke schenking (roerende of onroerende goederen) geherwaardeerd rekening houdend met de inflatie.
  4. Het is mogelijk om vooraf met de erfgenamen een erfovereenkomst te sluiten.
  5. De erfbelasting daalt in Vlaanderen.
  6. Dankzij de doorgeefschenking kunnen jongeren in Vlaanderen onbelast erven.

Ken je onze advieslijn erfrecht al? 

Je kunt met al je vragen over erfrecht terecht bij de experts van onze advieslijn erfrecht. Ze staan elke dinsdag voor je klaar van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur.

Bel 02 542 33 68