Dossier

Zo kun je de rekening van de successierechten beperken

17 maart 2023
successieplanning

Wist je dat er mogelijkheden bestaan om de successierechten (erfbelasting) voor je erfgenamen op een volkomen wettelijke manier te beperken? Successieplanning heet dat. De notaris kan je daarbij helpen, maar je kunt ook een en ander in je eentje regelen. Zeker met onze tips.

Successierechten

Weinig onderwerpen waar de meerderheid van de mensen het zo over eens is als hoe zwaar de successierechten wel zijn. Maar weet je eigenlijk hoe de vork in jouw geval in de steel zit? Want soms valt het beter mee dan je had verwacht. Hoe dan ook hebben wij tips over hoe je die erfbelasting op een wettelijke manier kunt beperken.

In dit dossier gaan we nader in op:

Wat zijn successierechten?

Successierechten zijn de belasting die moet worden betaald op wat een overledene nalaat. In Vlaanderen spreekt men officieel wel over “erfbelasting” maar in de wandeling heeft bijna iedereen het nog altijd over “successierechten”. Dat is overigens hoe de belasting in Brussel en Wallonië trouwens nog altijd heet.

Wie betaalt de successierechten?

De fiscus legt de rekening van de erfbelasting voor aan de personen die van een overleden persoon hebben geërfd. Meestal zijn dat de wettige erfgenamen, maar het kunnen ook personen zijn die de overledene tot zijn erfgenamen (“legatarissen”) had gemaakt. Het is immers mogelijk om van de wettelijke erfopvolging af te wijken.

In wat volgt, kun je alles vernemen over wie de wettige erfgenamen zijn.

Maar je kunt het je nog makkelijker maken en gewoon surfen naar onze tool waarmee je in een paar klikken het antwoord vindt op de vraag wie van jou zal erven als jij tijdens je leven niets speciaals doet.

NAAR DE TOOL "WIE ERFT WAT?"

Hoeveel bedragen de successierechten?

De erfbelasting kan in bepaalde gevallen zeer hoog zijn. Maar de rekening kan heel erg verschillen al naargelang het geval. Dit zijn de belangrijkste criteria die daar een rol in spelen:

 • Het gewest waar de overledene gedomicilieerd was. Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben elk hun eigen tarief, waardoor je in ons land dus niet overal evenveel betaalt.
 • De grootte van de erfenis: hoe groter het erfdeel, hoe hoger het tarief. 
 • De verwantschap met de overledene: hoe verder de verwantschap, hoe hoger het tarief. 
 • De inhoud van de nalatenschap: in de drie gewesten wordt bijvoorbeeld de gezinswoning beduidend lager belast dan de rest van het vermogen. 

In wat volgt, gaan we nader in op hoe de successierechten worden berekend.

Wij beschikken ook over tabellen met een duidelijk overzicht van het tarief dat per gewest al naargelang het geval van toepassing is voor de successierechten.

NAAR DE TARIEVEN VOOR DE ERFBELASTING

Op welke manier kun je de erfbelasting beperken?

Niemand betaalt graag te veel aan de fiscus. Ook niet na een overlijden. Het is nochtans mogelijk om tijdens je leven initiatieven te nemen waardoor je er op een volkomen wettelijke manier voor zorgt dat je erfgenamen een minder zware rekening gepresenteerd krijgen dan wanneer je alles op zijn beloop laat. Er bestaan vrij gesofistikeerde technieken voor successieplanning, zoals dat heet, maar er zijn ook heel simpele oplossingen. Notarissen en vermogensbeheerders kunnen je advies op maat geven. 

Dit zijn heel gebruikelijke vormen van successieplanning:

 • geld schenken;
 • vastgoed schenken;
 • vastgoed verwerven via een gesplitste aankoop;
 • je kleinkinderen bevoordelen in een testament of met een generatiesprong;
 • verre familie bevoordelen met een duolegaat;
 • vrienden bevoordelen met een vriendenerfenis;
 • je huwelijksstelsel aanpassen.

Verder in dit dossier geven wij tips voor elk van die vormen van successieplanning.

Is successieplanning een absolute must?

Nee, niet iedereen moet per se aan successieplanning doen. Alles hangt af van je concrete situatie. Je moet hoe dan ook eerst weten wie wat van jou gaat erven als je niets doet, hoeveel erfbelasting er hen te wachten staat en hoe ver je bereid bent om te gaan om je nabestaanden geld te laten besparen. In wat volgt, lichten we toe waarom je vooral niet overhaast te werk moet gaan.

Zit je met een vraag over erfrecht?

Je kunt met al je vragen over erfrecht terecht bij de erfrechtexperts van onze Adviesdienst. Zij staan elke dinsdag voor je klaar, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur, op het nummer 02 542 33 68. 

Bel een erfrechtexpert