Dossier

De schenking, een mooi gebaar

27 augustus 2013
de-schenking-een-mooi-gebaar

27 augustus 2013

Door een schenking kunt u uw verwanten aanzienlijke successierechten besparen. Maar u kunt ook, als u uw bezittingen niet zomaar wilt schenken, specifieke voorwaarden verbinden aan de schenking. U kunt zelfs, in zeer uitzonderlijke gevallen, terugkomen op een schenking.

Om fiscale redenen of andere

Schenkingen vormen een klassiek successieplanningsinstrument. De personen aan het hoofd van een zeker patrimonium kunnen beslissen om tijdens hun leven bepaalde bezittingen af te staan aan een persoon van hun keuze op een fiscaal voordelige manier. Het ultieme doel daarbij is het omzeilen van de successierechten.

Een schenking kan echter ook andere doeleinden hebben dan fiscale. Een kind is bijvoorbeeld van plan om te bouwen en zijn ouders beslissen om het financieel te helpen in de vorm van een voorschot op zijn toekomstige erfenis.

Niet noodzakelijk een notaris nodig

Velen denken nog, ten onrechte, dat een schenking verplicht voor een notaris moet gebeuren. Dat is alleen het geval als de schenking een onroerend goed betreft.

Het is ook zo dat elke schriftelijk vastgelegde schenking in elk geval in een notarisakte gegoten moet worden.

Al wie van plan is om roerende goederen, zoals geld, te schenken, kan echter de schenking op een andere manier aanpakken en toch volkomen wettelijk handelen. Meer bepaald in de vorm van een schenking van hand tot hand of van een onrechtstreekse schenking via bankoverschrijving. Twee eenvoudige en weinig dure formules die echter met een zekere voorzichtigheid moeten worden gehanteerd om achteraf onaangename verrassingen te voorkomen.

Schenking onder voorwaarde

Niet iedereen houdt ervan om zomaar tijdens zijn leven een deel van zijn bezittingen af te staan. Men weet immers nooit wat de toekomst brengen zal. Het is ook mogelijk dat men geld of een bouwgrond aan zijn zoon of dochter wil schenken en tevens wil vermijden dat diens echtgeno(o)t(e) ervan kan profiteren in geval van een scheiding.

Dit probleem kan worden opgelost door specifieke voorwaarden aan de schenking te verbinden. Daarvoor kan men zich best laten bijstaan door een deskundige.

Binnen bepaalde grenzen

In principe vormt een schenking aan een erfgenaam een voorschot op de erfenis. Het is echter ook mogelijk een schenking "bij vooruitmaking en buiten erfdeel" uit te voeren, waardoor de schenking niet tussenkomt in de bepaling van de respectievelijke erfdelen.

Indien u zogenoemde reservataire erfgenamen hebt, kinderen bijvoorbeeld, kunt u in principe ook slechts een gedeelte van uw vermogen schenken. Deze erfgenamen zullen immers het recht hebben om, bij de opening van uw nalatenschap, te eisen dat de begunstigde een deel van de schenking teruggeeft.

In principe definitief, tenzij …

Een schenking is in principe, voor u en voor de donataris, synoniem met een onherroepelijke verbintenis. Er bestaan echter uitzonderlijke omstandigheden waarin u een schenking a posteriori kunt annuleren.