Persbericht

Test Aankoop vraagt om een duidelijke strategie voor een mogelijke "Belgische covid-pass" of "coronapass”

11 mei 2021

Er wordt momenteel gedebatteerd over de eventuele invoering van een "Belgische covidpass", een systeem waarbij de toegang tot bepaalde openbare plaatsen afhankelijk wordt gemaakt van het kunnen voorleggen van een attest waaruit blijkt dat de betrokkene tegen covid is ingeënt, van de ziekte is genezen of dat men negatief is bevonden aan de hand van een PCR- of antigeentest. Een dergelijke bestaat al in Denemarken sinds 6 april en geeft je als consument toegang tot bepaalde handelszaken zoals kappers, schoonheidssalons, enz.

 

In België heeft minister Vandenbroucke aan coronacommissaris Pedro Facon gevraagd advies uit te brengen of het wenselijk is om een dergelijke pass in te voeren. Sommigen zijn er een groot voorstander van en zien deze pas als een middel om onze vrijheden te herwinnen, terwijl anderen hem dan weer zien als een bedreiging van onze grondrechten.

 

Als consumentenorganisatie heeft Test Aankoop besloten de eerste minister, de minister van Volksgezondheid en de drie ministers-presidenten van de gewesten aan te schrijven om haar visie hieromtrent kenbaar te maken. In de brieven die de organisatie hen heeft toegezonden, wijst Test Aankoop er allereerst op dat het van belang is de noodzaak en het evenredige karakter van de invoering van een dergelijk systeem ten opzichte van de huidige situatie gedetailleerd aan te tonen. Zij vraagt zich af: rechtvaardigt de gezondheidssituatie deze werkwijze? Op basis van welke criteria? Wanneer zal worden geoordeeld dat een dergelijk systeem niet langer nodig is? Wie zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze maatstaven? Hoe kan worden vermeden dat deze pas voor andere dan de aanvankelijk geplande doeleinden wordt gebruikt?

 

Voor het geval dat onze politieke leiders, na een grondige analyse van de wetenschappelijke en juridische aspecten, zouden besluiten een dergelijke pass in te voeren, doet Test Aankoop alvast enkele aanbevelingen. "Zoals wij in het kader van het Europese covid-certificaat hebben bepleit, moeten PCR-tests gratis zijn voor niet-gevaccineerden. Het is immers zo dat deze mensen reeds gediscrimineerd zullen worden ten opzichte van gevaccineerden, aangezien zij hun aanwezigheid in een testcentrum moeten organiseren/plannen, in tegenstelling tot gevaccineerden, die niet met deze "administratieve" belemmeringen te maken zullen krijgen. Het zou onaanvaardbaar zijn dat zij nog meer worden gestraft door ook nog eens voor deze test te moeten betalen", aldus Simon November woordvoerder van Test Aankoop. "Indien deze pas dagelijks moet worden gebruikt, bijvoorbeeld om op restaurant te gaan, of naar de bioscoop of het theater, betwijfelen wij of de testcentra in staat zijn aan de vraag te kunnen voldoen. In dat geval zouden we in een situatie terechtkomen waarin de facto alleen gevaccineerden naar buiten kunnen, wat uiteraard onaanvaardbaar is”, voegt hij eraan toe.

 

De organisatie wijst er ook op dat het belangrijk is dat deze mogelijke pass zowel op papier als in digitale vorm beschikbaar is en dat de duur van het systeem en de opslag van de verzamelde gegevens strikt moet worden omschreven. Tenslotte is Test Aankoop van mening dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan jongeren, die als eersten te maken krijgen met de uitstapjes en activiteiten die van de pass afhankelijk zouden zijn, maar slechts als laatsten in de rij zullen worden gevaccineerd.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.