Nieuws

Hoe je ventilatie kunt inzetten tegen het coronavirus

18 november 2021

In het licht van nieuwe gegevens en de reeds opgedane ervaring heeft de Hoge Gezondheidsraad hun standpunt over luchtreinigers in de strijd tegen het coronavirus heroverwogen.

Het meest recente advies van de Hoge Gezondheidsraad luidt dat het noodzakelijk is om verse lucht in ruimtes te laten circuleren om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door zoveel mogelijk ramen open te zetten of met behulp van een mechanisch ventilatiesysteem. De reden daarvoor is om aërosolen in de lucht zo min mogelijk kans te geven. Dit zijn kleine deeltjes die je uitademt en die vervolgens door de lucht zweven als een soort wolk. Aërosolen spelen daarmee een belangrijke rol bij besmetting. 

 

Hoe moet je ventileren?

Als ventilatie een van de sleutels is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, loop je mogelijk tegen een aantal problemen aan. Neem de koude wintertemperaturen en een radiator die dan op volle toeren draait. Wanneer het niet mogelijk is om een raampje open te zetten en verse in een ruimte binnen te laten, beveelt de Hoge Gezondheidsraad een vorm van aanvullende filtratie aan. Bij voorkeur via centrale filtratie met HEPA-filters (High Efficiency Particulate Air) of elektrostatische precipitators. Wanneer dit technisch niet mogelijk is, kunnen mobiele stand-alone filtratiesystemen met HEPA-filters of elektrostatische precipitators worden gebruikt.

De grootte en de plaatsing van deze toestellen in verhouding tot de grootte van de kamer is zeer belangrijk. Het is bijvoorbeeld zinvoller meerdere kleine eenheden te plaatsen dan één grote. Bovendien worden UV-gebaseerde luchtzuiveringssystemen momenteel niet aanbevolen buiten ziekenhuizen en sterk gecontroleerde omgevingen. De zogenaamde Ozon-systemen worden daarentegen nooit aanbevolen.

 

Neem deze voorzorgsmaatregelen in acht

We moeten daarom in alle drie de gevallen maatregelen nemen om de besmetting te verminderen:
- Vermijd het inademen van grote druppels die bij andere mensen vandaan komen door voldoende afstand te houden en een masker te dragen wanneer afstand niet mogelijk is;
- Draag een masker om de vorming van aërosolen te beperken. Door goed te ventileren kun je voorkomen dat ze in gesloten ruimtes terechtkomen. Concreet houdt dat in: open ten minste twee keer per dag gedurende 10 minuten de ramen om de binnenlucht te verversen;
- Zorg voor een goede handhygiëne en desinfecteer mogelijk besmette oppervlakken.

Om meer te weten te komen, beantwoorden wij al je vragen in ons dossier over het coronavirus.

Bekijk ons coronavirus dossier