Nieuws

Tracing app: nuttig maar ongerustheid over privacy

07 mei 2020
tracking corona

Belgen beseffen dat een tracing-app nuttig kan zijn in de strijd tegen COVID-19, maar maken zich zorgen over de gevolgen daarvan voor hun privacy. Als zo'n applicatie uiteindelijk zou worden ingevoerd in ons land, hebben ze liever dat de data anoniem blijven.

Met onze vierde enquête* over het coronavirus wilden we peilen naar het standpunt van de Belgen over een mogelijke traceringsapplicatie. Hoewel ons land vooralsnog de voorkeur geeft aan telefonische opvolging boven zo'n mobiele toepassing, wilden we toch al polsen naar de mening van de consument, wiens privacy als eerste wordt geraakt door zulke mogelijke maatregelen.

De Belg vindt zo'n tracing-app nuttig...

Een meerderheid van de Belgen (60 %) meent dat het gebruik van persoonlijke gegevens erg nuttig kan zijn om de verspreiding van het COVID-19-virus onder controle te houden, en 66 % denkt dat het heel wat kan bijdragen tot het redden van levens.

Maar consumenten verkiezen overduidelijk een app die gebruik maakt van anonieme gegevens. Terwijl 58 % geen moeite heeft met een applicatie die een waarschuwing verstuurt wanneer ze een zone met door COVID-19 besmette personen betreden, is er heel wat minder enthousiasme (40 %) als het gaat over niet-anonieme gegevens. 

Wat dan met een app die via niet-anonieme gps-gegevens onze verplaatsingsgewoonten in kaart brengen tijdens de “lockdown”? 61 % van de respondenten voelen zich niet comfortabel bij het idee, terwijl 25 % hier geen graten in ziet.

... maar een mogelijke bedreiging van de privacy

Het feit dat de Belgen zich bewust zijn van datagebruik als middel in de strijd tegen COVID-19 wil niet zeggen dat ze de overheid carte blanche geven. 64 % van onze respondenten zegt zich zorgen te maken over de gevolgen van de coronacrisis wat betreft de privacyrechten en 54 % denkt dat de overheid de huidige crisis aangrijpt om onze privacy te schenden.

Dit verklaart mogelijk waarom 24 % niet van plan is om op zijn mobiele telefoon een contact-tracing-app te installeren die de regering de mogelijkheid geeft informatie te vergaren over verplaatsingen en lokalisatie, zelfs als de app verplicht zou worden. 

Er heerst ook wantrouwen onder de Belgen wat betreft het anonimiseren van gegevens: 82 % denkt dat gegevens nooit echt helemaal kunnen worden geanonimiseerd, dat altijd te achterhalen valt vanwaar de data komen.

Goed afbakenen

Indien ons land uiteindelijk zou opteren voor een contact-tracing-app, pleiten wij ervoor duidelijke grenzen te voorzien zodat de consumentenrechten worden gerespecteerd. De app moet in grote lijnen de principes van Algemene Verordening Gegevensbescherming – of GDPR – respecteren en gebaseerd zijn op het anonieme karakter van de gegevens. 

Ook moet er transparantie zijn omtrent de informatie die wordt verzameld en de precieze duur ervan. 

*Tussen 24 en 27 april bevroegen we een representatieve groep van meer dan 1000 Belgen tussen 18 en 74 jaar. De resultaten werden gewogen voor leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau.