Nieuws

Telewerk: moet mijn baas mij vergoeden voor mijn kosten?

Als je nu hele dagen thuis werkt, heb je een aantal kosten die je niet zou hebben wanneer je op je werk was: verwarming, elektriciteit, internet enz. In de privésector is telewerk dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd, wettelijk geregeld. De werkgever moet de nodige apparatuur beschikbaar stellen of vergoeden, en hij moet ook de communicatiekosten terugbetalen.

10 december 2020
Thuiswerk: moet mijn baas mij voor mijn kosten vergoeden?

 

De FOD Werkgelegenheid heeft in het kader van de coronamaatregelen bepaald dat alle telewerkers in principe aanspraak kunnen maken op een onkostenvergoeding. Tijdelijk uiteraard, zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn. Lees zeker ook ons apart dossier met de meest uiteenlopende vragen over de huidige gezondheidscrisis.

CORONA: VEELGESTELDE VRAGEN

Het doet er niet toe of je werkgever vóór de COVID-19-maatregelen al dan niet reeds telewerk toestond of niet. Er hoeft ook geen formele telewerkovereenkomst te zijn opgesteld.

Hij mag de volgende onkostenvergoeding uitkeren, zonder dat hij daar zelf RSZ-bijdragen of belasting op verschuldigd is:

  • Een vaste bureauvergoeding van € 129,48 per maand voor het gebruik van je privéwoning, klein kantoormateriaal, elektriciteit, verwarming, verzekering ...
  • Een vergoeding voor de kosten voor het gebruik van je internetaansluiting en internetabonnement (maximaal € 20 per maand) en eventueel voor het gebruik van je eigen computer (maximaal € 20 per maand).

In totaal komt dat dus neer op een vergoeding van € 149,48 per maand als je een computer van je werk gebruikt en van € 169,48 als je je eigen computer gebruikt. Je zult daar niet op worden belast wanneer je volgend jaar je jaarlijkse belastingaangifte moet invullen.

Andere kosten

Indien je kunt bewijzen dat je nog andere kosten maakt, kun je je werkgever vragen of hij akkoord gaat om je daarvoor te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld over het gebruik van je eigen telefoon of de aankoop van een scherm of een scanner. Hiervoor werd officieel geen bedrag vastgelegd, het moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.

Indien je vóór de coronacrisis voor je dagen van telewerk van je werkgever reeds een onkostenvergoeding kreeg ten bedrage van maximaal 10 % van het brutoloon, berekend in verhouding tot het aantal dagen thuiswerk (dus indien één dag per week thuiswerk: maximaal 10 % van 1/5 van het brutoloon), mag je werkgever die regeling aanhouden. Precies zoals vroeger weliswaar, dus ook al werk je nu voltijds thuis, de vergoeding blijft dezelfde als vroeger. Maar als blijkt dat je zo aan minder komt dan € 129,48, mag je werkgever tijdelijk overschakelen op de net uitgelegde regeling die nu voor alle coronatelewerkers werd ingevoerd.

Let wel: niet alle werkgevers blijken momenteel open te staan voor de coronatelewerkvergoeding. Ook valt altijd te bezien of je daar geen ander voordeel voor moet opofferen.

Er is méér dan werk alleen

Het is belangrijk om je angst en ongerustheid qua gezondheidsrisico juist te kaderen. Raadpleeg hiervoor ons gezondheidsdossier over corona.

naar het gezondheidsdossier over corona