Nieuws

Kan ik mijn resterende vakantie overdragen naar volgend jaar?

17 november 2020
resterende vakantiedagen

Werknemers die door corona nog vakantiedagen van 2020 over hebben, maken nu beter de balans op want er rest niet veel tijd meer tot het einde van het jaar.

Sommige mensen waren door corona heel snel door hun vakantiedagen voor 2020 heen. Bijvoorbeeld omdat ze vaker vrijaf namen om de kinderen op te vangen. Andere stellen vast dat ze nog vakantie over hebben. De reis naar het buitenland werd geannuleerd. Nieuwe reisplannen werden altijd maar verdaagd en ondertussen werden vooral korte vakantieperiodes genomen. Maar nu er niet veel tijd meer rest tot het einde van het jaar, rijst de vraag: wat als ik die dagen niet op krijg, kan ik ze dan naar 2021 overdragen? Het antwoord is: neen, tenzij het over extralegale verlofdagen gaat.

De wettelijke vakantiedagen 

Als voltijdse werknemer heb je recht op vier weken vakantie als je vorig jaar volledig voltijds hebt gewerkt. Dat is je wettelijke vakantie. Die dagen moet je dit jaar nog opnemen, dat is wettelijk zo bepaald. Ook wanneer je langdurig ziek bent in de laatste maanden van het jaar, zul je die dagen niet naar 2021 kunnen overdragen. Maar in dat geval zal je werkgever op het einde van het jaar die dagen uitbetalen. 

Toch zijn er in de praktijk werkgevers die ondanks het verbod toelaten dat een aantal dagen van de wettelijke vakantie worden overgedragen, bijvoorbeeld naar de eerste maanden van het volgende jaar. Dat wordt getolereerd.

Vervangende verlofdagen voor feestdagen 

Wanneer een feestdag in het weekend valt, zoals dat het geval was met 1/11/2020, heb je recht op een vervangende verlofdag. Dergelijke vakantiedagen moeten in het kalenderjaar zelf worden opgenomen.

Inhaalrustdagen

Sommige werknemers moeten per week méér uren presteren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd, maar krijgen dat gecompenseerd in de vorm van extra vakantie. Die inhaalrust wordt ook ADV-dagen genoemd (ADV staat voor arbeidsduurvermindering). De wet is duidelijk: die dagen moeten vóór het einde van het jaar worden opgenomen.

Extralegale verlofdagen

Het gaat bijvoorbeeld om anciënniteitsverlof. In dat geval liggen de spelregels vast in een cao geldig voor de sector waarin je werkt of in het arbeidsreglement van je bedrijf. Daardoor is het best mogelijk dat je die dagen naar een volgend jaar mag overdragen of zelfs dat je ze over de jaren heen mag opsparen. Bovendien kan een werkgever extra soepel zijn omwille van de bijzondere omstandigheden in deze coronatijden. 

Tijdelijke werkloosheid wegens corona

Een werknemer kan niet worden verplicht om eerst zijn vakantiedagen op te nemen vooraleer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (corona). Maar als hij nog betaalde vakantiedagen over heeft, moet hij die wel uiterlijk in december opnemen en de tijdelijke werkloosheid dus tijdelijk onderbreken. Het is niet toegestaan om het loon dat je op vakantiedagen krijgt, te combineren met de uitkering als tijdelijke werkloze.