Nieuws

Reeds € 266 887 opgehaald voor de zorgsector

29 april 2020

Op 9 april lanceerden we de actie ‘Samen een groot hart voor de zorg’. We deden zelf een eerste gift van € 25 000 en wilden zoveel mogelijk gezinnen aanzetten om ons voorbeeld te volgen om zo een financiële steun te bieden aan de zorginstellingen en ziekenhuizen die de Covid-19 epidemie te lijf gaan. Twee weken later is de teller al fors omhoog gegaan.

Amper twee weken na de lancering staat er maar liefst € 266.887 op de rekening van het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning Boudewijn Stichting. Een overweldigend succes. De gemiddelde gift bedraagt net geen € 50 per storting en gaat dus vlot boven het bedrag van € 40 waarmee men recht heeft op fiscale aftrekbaarheid. Onze oproep heeft dus duidelijk iets wakker gemaakt bij vele gulle consumenten.

Wat gebeurt er nu met dit geld?

De financiële steun zal door het Fonds op 2 manieren uitgeven worden:

  • Voor specifieke dringende financiële noden op korte termijn, kunnen de middelen, in overleg met de overheid en de betrokken sectoren, verdeeld worden over de betrokken zorginstellingen (ziekenhuizen of andere) of worden besteed aan initiatieven die een hele sector ondersteunen.
  • Voor initiatieven op middellange termijn zal de Koning Boudewijnstichting in overleg met de betrokken sectoren een of meer projectoproepen lanceren. De projecten zullen bijdragen aan het verzekeren van duurzame zorg na de crisis en zullen worden geëvalueerd door een pluralistische, multidisciplinaire jury van experts.
    De verzamelde middelen zullen ter beschikking worden gesteld van ziekenhuizen en van andere residentiële zorginstellingen (ouderensector, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking, …).

Onze actie gaat verder

Via verschillende kanalen blijven wij ruchtbaarheid geven aan onze actie. Zo hebben we bij verschillende mediapartners gratis advertentieruimte gekregen. De grote publiciteitsgolf gaat vrijdag van start, tot eind mei zullen de Belgische zorgverleners alvast kunnen rekenen op een gegarandeerde oproep voor solidariteit.  

Naast deze actie blijven we uiteraard on- en offline bijstand geven aan mensen die consumentenproblemen ondervinden als gevolg van Covid-19.


Naar de rubriek coronavirus