Nieuws

Prijzen na corona: naar een algemene prijsstijging?

18 mei 2021
prijsstijging corona

We zitten vandaag in een onuitgegeven situatie. De coronacrisis heeft het op onze gezondheid gemunt, maar weegt ook op de economische toestand. De heropleving is begonnen maar de productie kan niet volgen en de grondstofprijzen stijgen sterk.

Wat mogen we als consument verwachten?

De enige manier om op die vraag te antwoorden, is om in het verleden een vergelijkbare situatie te zoeken. Maar wat we nu beleven, is onuitgegeven.

Misschien is een vergelijking mogelijk met de periode 2009-2011. Toen had onze economie ook te maken gehad met een prijsstijging voor de grondstoffen: ijzer, aluminium, koper, zilver,… zagen hun koers sterk stijgen door een onevenwicht tussen vraag en aanbod, deels door toedoen van China dat enorm veel grondstoffen nodig had en veel producten fabriceerde die wij dagelijks gebruiken.

De grondstoffen voor de landbouw vormden geen uitzondering. Voor die stijgingen werden de moeilijke klimaatomstandigheden met de vinger gewezen.

De prijsstijging voor de grondstoffen die begin 2009 werd genoteerd, had al snel een impact op de consumentenprijzen. Zo steeg het inflatiecijfer, dat de evolutie van de levensduurte weergeeft, van minder dan 1 % in het begin van 2010 naar bijna 4 % half mei 2011. Ter vergelijking: vandaag bedraagt de inflatie 1,2 %.

Soms aanzienlijke prijsverhogingen

In twee jaar (2010 en 2011) stegen de voedselprijzen met bijna 5 %. In de niet-voedingssector klommen de prijzen zelfs met 9 %, voornamelijk door de energieprijzen. Bij de diensten schoten de prijzen met zo’n 4 % de lucht in.

De prijsstijging voor de grondstoffen bleef blijkbaar zonder grote gevolgen voor tal van producten, zoals hightech- en huishoudelijke toestellen. Dat zou te maken hebben met de concurrentie die daar speelde en druk zette op de prijzen, en met de levenscyclus van die producten.

Kan het verleden helpen om te anticiperen op de toekomst?

Slechts gedeeltelijk. Dit jaar vinden we min of meer dezelfde voorwaarden terug als degene uit de hierboven geschetste periode, maar de omstandigheden zijn nog verergerd door de coronacrisis: na een sterke vertraging in de productie en de stopzetting van talrijke activiteiten is de vraag opnieuw aangezwengeld en kan de productie moeilijk volgen, waardoor er schaarste is en de prijzen van de grondstoffen stijgen, net als die van aardolieproducten en energie.

Vandaag zien we een sterkte stijging bij de stroomtarieven, voornamelijk doordat de tarieven voor de rechten van CO2-uitstoot zijn gestegen. De gasprijzen zijn eveneens de hoogte ingeschoten.

Na de coronapauze zouden de kosten voor mobiele telefonie met 5 % stijgen, zodra de operatoren hun jaarlijkse prijsstijgingen hernemen.

Het is moeilijk om te voorzien hoe de prijzen zullen stijgen in restaurants en cafés. In normale tijden stijgen de prijzen er met zo’n 2 %, maar er werden hier en daar al verhogingen met 10 % aangekondigd.

Met de stijging van de prijzen voor grondstoffen, aardolieproducten, elektriciteit en gas, kan er een hele reeks prijsstijgingen op ons afkomen, vooral omdat er ook een schaarste is aan kunststoffen. Die prijsstijgingen kunnen bij alle producten uit het dagelijkse leven optreden. Het is moeilijk te zeggen in welke mate, tenzij we naar een referentieperiode teruggrijpen. Maar we moeten voorzichtig zijn, net omdat de coronacrisis ons vandaag in een unieke situatie brengt.
De huidige vooruitzichten die het Planbureau heeft opgesteld, geven aan dat we dit jaar een gemiddelde inflatie van 1,5 % zouden kennen. Volgens hun ramingen zou het cijfer kunnen klimmen naar bijna 2,3 % rond de overgang van 2021 naar 2022 om dan opnieuw onder 2 % te zakken in maart 2022. Dat cijfer duidt zeker op een prijsstijging, maar is niet uitzonderlijk.

Vind je deze toestand onrustwekkend en wil je jouw uitgaven nog beter onder controle houden? Weet dat je honderden euro’s per jaar kunt besparen als je je aankopen in de supermarkt op een oordeelkundige manier verricht. Met onze supermarktmodule vind je de voordeligste supermarkt in jouw buurt.

Naar onze supermarktmodule